Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

Para Banka Verileri

1-KKTC Merkez Bankası tarafından aylık olarak hazırlanan bankaların seçilmiş mali tablolarına ilişkin istatistiki bilgiler, geçici mali tablolar kullanılarak hazırlanmaktadır.

2-Para Banka Verileri’nde yer alan bilgilerin kaynağı Bankalar Gözetim Sistemi Raporlama Seti’dir. Bankalar tarafından aylık olarak gönderilen veriler kullanılmaktadır.

3-KKTC Merkez Bankası, makul seviyede denetim ve kontrol mekanizmaları tesis etmekle birlikte, bankalar tarafından geçici verilere dayanılarak gönderilen bu mali tabloların doğruluğunu garanti etmemekte, tamamen bilgi amaçlı yayınlanan bu verilerden ötürü hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

4-Herhangi bir dönemde yayınlanan istatistiki bilgi, takip eden dönemlerde çeşitli sebeplerle meydana gelecek güncellemelere bağlı olarak değişikliğe uğrayabilir.

5-KKTC Merkez Bankası, istatistiki verilerde yer alan tüm tabloları önceden haber vermeden kısmen veya tamamen değiştirme veya yeni bilgiler ilave etme hakkına sahiptir.

6-İstatistiki verilerde yer alan bilgiler kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz yayımlanabilir.

Bankacılık Sektörü Konsolide Bilanço

Bankacılık Sektörü Kar / Zarar Tablosu

Mevduat - Vade Gruplarına Göre Dağılım (Toplam)

Mevduat - Vade Gruplarına Göre Dağılım (TP)

Mevduat - Vade Gruplarına Göre Dağılım (YP)

Mevduat - Türlerine Göre Dağılım (Toplam)

Mevduat - Türlerine Göre Dağılım (TP)

Mevduat - Türlerine Göre Dağılım (YP)

Krediler - Sektörlere Göre (Toplam)

Krediler - Sektörlere Göre (TP)

Krediler - Sektörlere Göre (YP)

Krediler - Vadelere Göre

Krediler - Kamu Özel Ayrımı

Kredi - Hacmi