Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

Uluslararası Bankacılık Birimleri

     

        5 Ağustos 2008 tarihinde yürürlüğe giren 41/2008 Sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası ile 46/2000 sayılı

 Offshore Bankacılık Yasası yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni Yasa gereği Off-Shore Bankaların isimlerinden Off-Shore

 ibaresini çıkararak “IBU Ltd.” veya “International Banking Unit Ltd." veya “UBB Ltd.” veya “Uluslararası Bankacılık Birimi

 Ltd” olarak değiştirilmelidir.

                                                                                                     

        Ticari Faaliyetlerine Devam Eden Uluslararası Bankacılık Birimleri

                                                                                                     

 1)     Atlasbank International Banking Unit Ltd.

 2)     Mondial Private Bank (IBU) Ltd.

 3)     Şekerbank International Banking Unit Ltd.

 4)     Euro Deniz International Banking Unit Ltd.

 5)     Allied Turkish Bank IBU Ltd.

       

        KKTC Merkez Bankası Tarafından 24 Kasım 2021 Tarih ve 256 Sayılı

        Resmi Gazete'nin Ek III " Tebliğ ve İlanlar" Bölümünde  Yapılan Duyuru

        ile Lisansı İptal Edilen Uluslararası Bankacılık Birimi (UBB)
 

1)     Fortress Bank IBU. Ltd.

      

        KKTC Merkez Bankası Tarafından 21 Şubat 2020 Tarih ve 27 Sayılı

        Resmi Gazete'nin Ek III " Tebliğ ve İlanlar" Bölümünde Yapılan Duyuru

        ile Lisansı İptal Edilen Uluslararası Bankacılık Birimi (UBB)
 

1)     Cleveland IBU Ltd.

 

        KKTC Merkez Bankası Tarafından  19 Ekim 2015 Tarih ve 151 Sayılı

        Resmi Gazete'nin Ek III " Tebliğ ve İlanlar" Bölümünde Yapılan Duyuru

        ile Lisansı İptal Edilen Uluslararası Bankacılık Birimi (UBB)

                                                                                                     

 1)     Renfrew Security Bank & Trust (IBU) Ltd.

                                                                              

        31 Temmuz 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında gönüllü

        tasfiye kararı almış olan ve faaliyet izni, gönüllü tasfiye sürecinde bulunmasından

        dolayı 09 Ekim 2013 tarih ve 860 sayılı Bankamız Yönetim Kurulu kararıyla iptal

        edilip  25 Ekim 2013 tarih ve 169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

        Uluslararası Bankacılık Birimi                                               

                                                                                                     

 1)     Anadolubank International Banking Unit Ltd.

                                                                                                     

        KKTC Merkez Bankası Tarafından  06 Mart 2012 Tarih ve 48 Sayılı

        Resmi Gazete'nin Ek III " Tebliğ ve İlanlar" Bölümünde Yapılan Duyuru

        ile Lisansları İptal Edilen Uluslararası Bankacılık Birimleri (UBB)

                                                                                                     

 1)     Optima Uluslararası Bankacılık Birimi Ltd.

 2)     Ekonomi Bank IBU Ltd.

                                                                                                     

        04 Kasım 2010 tarihinde yapılan Olağan Üstü Genel Kurul toplantısında,

        faaliyetine son verilerek ticaret sicilinden terkinine karar verilen Uluslararsı

        Bankacılık Birimi Ltd.                                                            

                                                                                                     

 1)     The Euro Textile International Banking Unit Ltd.

                                                                                                     

        KKTC Merkez Bankası Tarafından 25 Mart 2010 Tarih ve        

        52 Sayılı Resmi Gazete'nin Ek III " Tebliğ ve İlanlar" Bölümünde

        Yapılan Duyuru ile Lisansı İptal Edilen Uluslararası Bankacılık Birimi (UBB)

                                                                                                     

 1)     World Vakıf  UBB Ltd.

                                                                                                     

        KKTC Merkez Bankası Tarafından 08 Haziran 2009 Tarih ve

        98 Sayılı Resmi Gazete'nin Ek III " Tebliğ ve İlanlar" Bölümünde

        Yapılan Duyuru ile Lisansı İptal Edilen Banka                       

                                                                                                     

 1)     Cardinal Bank of Ottoman Off-Shore Ltd.

 

        KKTC Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nın 27 Mart 2001 Tarih  

        ve EMB.62/79-13/90 Sayılı Yazısıyla Bankacılık Yapma          

        Yetkilerinin İptal Edildiği Bildirilen Off-Shore Bankalar         

                                                                                                     

 1)     Mediterranean Union Bank Off-Shore Ltd.

 2)     Facto Bank Off-Shore Ltd.

 3)     Southstar Off-Shore Bank Ltd.

 4)     Excess Bank Off-Shore Ltd.

 5)     Yurt Security Off-Shore Bank Ltd.

 6)     Cey Off-Shore Bank Ltd.

 7)     Oki Bank Off-Shore Ltd.

 8)     Maritima Off-Shore Bank Ltd.

 9)     Technical Export Import  Bank Off-Shore Ltd.

10)    Bank Turquose Off-Shore Ltd.

11)    Metropolitan Investment Bank Off-Shore Ltd.

12)    World Industrial Guarantee Bank (Off-Shore)  Ltd.

 

        KKTC Ekonomi Ve Turizm Bakanlığı'nın 04 Mart 2004           

        Tarih ve ETB-61/04/73 Sayılı Yazısıyla Lisanslarının İptal      

        Edildiği Bildirilen Off-Shore Bankalar                                   

 

 1)     Regent Imperial Bank Off-Shore Ltd.

 2)     Alliance Investment Bank Off-Shore Ltd.

 3)     Northern Island Off-Shore Bank Ltd.

 4)     Golden Union (Off-Shore) Bank Ltd.

 5)     Unibank Off-Shore Ltd.

 6)     Cyprus Trade Development Bank Off-Shore Ltd.

 7)     Efektif Bank Off-Shore Ltd.

 8)     Bank Girişim Off-Shore Ltd.

 9)     New York Bank (Off-Shore) Ltd.

10)    Prudential Off-Shore Bank Ltd.

11)    Pamukbank Off-Shore Ltd.

12)    Egebank Off-Shore Ltd.

13)    Kentbank Off-Shore Ltd.

14)    Iob Bank Off-Shore Ltd.

                                                                                                     

        KKTC Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Tarafından 23 Şubat 2005 

        Tarih ve 27 Sayılı Resmi Gazete'nin Ek III " Tebliğ ve İlanlar" 

        Bölümünde Yapılan Duyuru ile Lisansı İptal Edilen Bankalar

                                                                                                     

 1)     İmar Bank Off-Shore Ltd.

 2)     Adabank Off-Shore Ltd.

 3)    Admiral Alliance Off-Shore Bank Ltd.

                                                                                                     

        KKTC Maliye Bakanlığı'nın 26 Nisan 2006 Tarih                     

        ve MLB.0.00-13/90-06/211 Sayılı Yazısıyla Lisansı                  

        İptal Edildiği Bildirilen Off-Shore Bankalar                            

                                                                                                     

 1)     The European Business Bank Ltd.

 2)     The European Commerce Bank Off-Shore  Ltd.

                                                                                                     

        KKTC Maliye Bakanlığı Tarafından  04 Aralık 2006 Tarih        

        ve 201 Sayılı Resmi Gazetenin Ek III  Tebliğ  ve                    

        İlanlar Bölümünde Yapılan Duyuru ile Faaliyetleri Durdurulan

        Off-Shore Banka                                                                    

                                                                                                     

 1)     First Merchant Bank Off-Shore Ltd.

                                                                                                     

        KKTC Maliye Bakanlığı Tarafından  21 Şubat 2007 Tarih        

        ve 32 Sayılı Resmi Gazetenin Ek VI' sında Yayınlanan          

        Duyuru ile Lisansları İptal Edilen ve  Faaliyetlerine Son        

        Verilen Off-Shore Banka                                                        

                                                                                                     

 1)     First Merchant Bank Off-Shore Ltd.

 

        16/03/2007 Tarih ve 49 Sayılı Resmi Gazete'nin Ek V, Bölüm I'inde

        yayınlanan duyuru ile Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi, 

        Şirketler Yasası Fasıl 113'e göre kaydı sicilden silinen Off-Shore Banka

 

1)      Bank 2000 Off-Shore Ltd.

 

        16/12/2003 Tarihli Resmi Kabz Memurluğu Ve Mukayyitlik 

        Dairesi Şirket Gayeleri Raporu’na Göre Sicilden Çıkarılan 

        Ve Tasfiye Halindeki Off-Shore Bankalar                               

 

 1)     East Mediterranean Trust Bank (Off-Shore) Ltd.  (Tasfiye Halinde)

 2)     Cyprus United Trade And Investment Bank Ltd.  (Tasfiye Halinde)

 3)     Pasifik Bank Off-Shore Ltd.  (Tasfiye Halinde)

 4)     Overseas Bank Off-Shore Ltd.  (Tasfiye Edilmiştir)

 5)     Toprak Bank Off-Shore Ltd. (18.9.2003’te Sicilden Çıktı)

 6)     Trade Deposit Bank (Off-Shore) Ltd. (21.5.2001’de Sicilden Çıktı)

 7)     Sovereign Gold Depository Bank Off-Shore Ltd.  (Tasfiye Halinde)

 8)     Egsbank  Off-Shore Ltd. (18.9.2003’te Sicilden Çıktı)

 9)     Kıbrıs Türk Dış Ticaret Bankası Off-Shore Ltd. (24.4.2002’de Sicilden Çıktı)

10)    Clover  Bank Off-Shore Ltd. (9.8.2002’de Sicilden Çıktı)

11)    Basic Banking (North Cyprus) Off-Shore Ltd. (9.8.2002’de Sicilden Çıktı)

12)    Azo Off-Shore Bank Ltd. (24.4.2002’de Sicilden Çıktı)