Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

Merkez Bankası Bilançosu

KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2020 TARİHLİ BİLANÇOSU
AKTİF       (TL)         PASİF
  Türk Lirası Yabancı Parası Türk Lirası  Yabancı  Parası      Türk Lirası  Yabancı Parası  Türk Parası Yabancı Parası   
Açıklama Hesaplar Tutarı  Hesaplar Tutarı  Hesaplar Top. Hesaplar Top. Genel Toplam  Açıklama Hesaplar Tutarı  Hesaplar Tutarı  Hesaplar Top. Hesaplar Top. Genel Toplam 
I- DÖNER DEĞERLER         16.353.005.072 I - ÖZKAYNAKLAR         719.302.337
Kasa                850.445        1.201.663.484                  850.445           1.201.663.484      Sermaye 20.000.000   20.000.000    
Altın            11.245.022                  11.245.022      İhtiyatlar 428.264.696   428.264.696    
Menkul Değerler Cüzdanı                                  4.368.263.103                                          4.368.263.103      Karşılıklar 271.037.641   271.037.641    
Bankalar Nezdindeki  Mevduat      3.875.374.944        6.892.833.367        3.875.374.944           6.892.833.367                 
Hariçteki Muhabirler              2.774.707                     2.774.707      II- YABANCI KAYNAKLAR         15.611.070.158
            MEVDUAT     695.906.552 4.772.989.598  
            a) Kamu Mevduatı 163.030.306 119.763.224      
II- DURAN DEĞERLER                        2.260.516    b) Bankalar Mevduatı 531.265.922 4.415.759.693      
Gayri Menkuller             1.512.532            c) Bloke Paralar   232.544.524      
Amortisman (-) -    331.254            d) Şahıs Mevduatı 1.609.240 4.922.157      
Demirbaşlar             6.314.571            e) Diğer Mevduat 1.084        
Amortisman (-) -   5.235.333            YASAL KARŞILIK     719.232.331 2.211.422.696  
            PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR     1.309.500.000 3.914.287.060  
III- KREDİLER                      51.791.967    a) Merkez Bankası Senetleri   1.520.258.100      
AVANS HESAPLARI              46.763.724                   5.028.243      b) Para Piyasası İşlemleri 1.309.500.000 2.394.028.960      
     a- Hazineye Kısa Vadeli Avans           46.763.724            c)Açık Piyasa İşlemleri                              
     b- Ticari Banka Senetleri              5.028.243                     
            FONLAR     620.680.663 1.367.051.258  
IV.PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR                        3.000.000    a) Merkez Bankası Fonları 17.826.909        
a. Para Piyasası İşlemleri             3.000.000                 3.000.000        b) Hazineye Ait Fonlar 2.287.233 98.471      
B. Açık Piyasa İşlemleri           c) Diğer Fonlar 600.566.521 1.366.952.787      
                       
V- DİĞER AKTİFLER                    274.226.074    III- DİĞER PASİFLER         12.005.949
MUVAKKAT ALACAKLAR                   255.879        MUVAKKAT BORÇLAR     11.149                           
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET)           ALACAKLI TRANSİTUAR HESAP     4.790.019 7.204.781  
Takipteki Alacaklar           12.511.964                       
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) -  12.511.964            IV-KÂR     341.905.185   341.905.185
BORÇLU TRANSİTUAR HESABI                      
Diğer         271.054.601               2.915.594           271.054.601                   2.915.594                 
                       
                       
TOPLAM              16.684.283.629    TOPLAM         16.684.283.629
KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU
AKTİF                                                              (TL)         PASİF
  Türk Lirası Yabancı Parası Türk Lirası  Yabancı  Parası      Türk Lirası  Yabancı Parası  Türk Parası Yabancı Parası   
Açıklama Hesaplar Tutarı  Hesaplar Tutarı  Hesaplar Top. Hesaplar Top. Genel Toplam  Açıklama Hesaplar Tutarı  Hesaplar Tutarı  Hesaplar Top. Hesaplar Top. Genel Toplam 
I- DÖNER DEĞERLER         12,816,365,963 I - ÖZKAYNAKLAR         589,827,556
Kasa             1,632,396           602,570,900               1,632,396              602,570,900      Sermaye 20,000,000   20,000,000    
Altın              7,318,980                     7,318,980      İhtiyatlar 342,359,237   342,359,237    
Menkul Değerler Cüzdanı         103,271,950           610,051,613           103,271,950              610,051,613      Karşılıklar 227,468,319   227,468,319    
Bankalar Nezdindeki  Mevduat      3,647,687,308        7,510,965,029        3,647,687,308           7,510,965,029                 
Hariçteki Muhabirler          332,867,787                332,867,787      II- YABANCI KAYNAKLAR         12,539,802,444
            MEVDUAT     829,294,997 3,738,919,700  
            a) Kamu Mevduatı 61,510,327 60,554,852      
II- DURAN DEĞERLER                     2,284,763    b) Bankalar Mevduatı 766,047,422 3,522,339,747      
Gayri Menkuller             1,406,806            c) Bloke Paralar   152,897,490      
Amortisman (-) -       249,145            d) Şahıs Mevduatı 1,736,191 3,127,611      
Demirbaşlar             5,923,340            e) Diğer Mevduat 1,057        
Amortisman (-) -    4,796,238            YASAL KARŞILIK     853,421,489 1,497,347,535  
            PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR     925,200,000 2,976,860,747  
III- KREDİLER                   50,103,991    a) Merkez Bankası Senetleri   806,085,000      
AVANS HESAPLARI           b) Para Piyasası İşlemleri 925,200,000 1,838,685,610      
     a- Hazineye Kısa Vadeli Avans           50,103,991               50,103,991        c)Açık Piyasa İşlemleri   332,090,137      
     b- Ticari Banka Senetleri                      
            FONLAR     661,252,506 1,057,505,470  
IV.PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR                326,287,627    a) Merkez Bankası Fonları 1,706,691        
a. Para Piyasası İşlemleri                                                                    b) Hazineye Ait Fonlar 1,031,856 72,741      
B. Açık Piyasa İşlemleri          326,287,627                326,287,627      c) Diğer Fonlar 658,513,959 1,057,432,729      
                       
V- DİĞER AKTİFLER                283,965,078    III- DİĞER PASİFLER         5,755,584
MUVAKKAT ALACAKLAR                   215,595        MUVAKKAT BORÇLAR     21,172    
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET)           ALACAKLI TRANSİTUAR HESAP     3,698,914 2,035,498  
Takipteki Alacaklar           12,511,964                                     
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) -   12,511,964            IV-KÂR     343,621,837   343,621,837
BORÇLU TRANSİTUAR HESABI                      
Diğer         282,114,793               1,634,690           282,114,793                   1,634,690                 
                       
                       
TOPLAM           13,479,007,421    TOPLAM         13,479,007,421
KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU
AKTİF                                                         (TL)         PASİF
  Türk Lirası Yabancı Parası Türk Lirası  Yabancı  Parası      Türk Lirası  Yabancı Parası  Türk Parası Yabancı Parası   
Açıklama Hesaplar Tutarı  Hesaplar Tutarı  Hesaplar Top. Hesaplar Top. Genel Toplam  Açıklama Hesaplar Tutarı  Hesaplar Tutarı  Hesaplar Top. Hesaplar Top. Genel Toplam 
I- DÖNER DEĞERLER         10.499.595.834 I - ÖZKAYNAKLAR         480.942.598
Kasa           1.755.636           594.881.320               1.755.636              594.881.320      Sermaye 20.000.000   20.000.000    
Altın              5.503.526                     5.503.526      İhtiyatlar 260.015.635   260.015.635    
Menkul Değerler Cüzdanı       141.268.700             31.322.199           141.268.700                31.322.199      Karşılıklar 200.926.963   200.926.963    
Bankalar Nezdindeki  Mev.    2.886.583.754        6.838.280.699        2.886.583.754           6.838.280.699                 
            II- YABANCI KAYNAKLAR         10.032.619.673
            MEVDUAT     759.321.440 3.158.657.707  
            a) Kamu Mevduatı 51.246.900 52.306.160      
II- DURAN DEĞERLER                     2.145.704    b) Bankalar Mevduatı 706.945.906 2.976.986.010      
Gayri Menkuller              992.011            c) Bloke Paralar 1.186 126.935.424      
Amortisman (-)          -     206.941            d) Şahıs Mevduatı 1.126.486 2.430.113      
Demirbaşlar           5.655.764            e) Diğer Mevduat 962        
Amortisman (-) -   4.295.130            YASAL KARŞILIK     707.399.584 1.177.912.036  
            PİYASA İŞLEMLERİ      737.000.000 2.103.808.585  
III- KREDİLER                   61.335.607    a) Para Piyasası İşlemleri 170.000.000 698.167.800      
AVANS HESAPLARI           b) Merkez Bankası Senetleri 567.000.000 1.405.640.785      
     a- Haz.Kıs. Va.Av.         53.444.257               53.444.257        FONLAR     541.008.764 847.511.557  
     b- Ticari Banka Senetleri              7.891.350                     7.891.350      a) Merkez Bankası Fonları 5.635.676        
                       
PİYASA İŞLEMLERİ           b) Hazineye Ait Fonlar 1.314.850 65.922      
a. Ban.Ara. Para Piyasası İşlemleri                                                                    c) Diğer Fonlar 534.058.238 847.445.635      
                                                  
IV- DİĞER AKTİFLER                292.491.524    III- DİĞER PASİFLER         12.631.989
MUVAKKAT ALACAKLAR                      79.517        MUVAKKAT BORÇLAR     29.850    
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET)                                   ALACAKLI TRANSİTUAR HESAP     9.989.112 2.613.027  
Takipteki Alacaklar         12.511.964                                                  
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) -   12.511.964            IV-KÂR     329.374.409   329.374.409
BORÇLU TRANSİTUAR HESABI                      
Diğer       290.394.327               2.017.680           290.394.327                   2.017.680                 
                       
                       
TOPLAM           10.855.568.669    TOPLAM         10.855.568.669
KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2017 TARİHLİ BİLANÇOSU
AKTİF                                                                          (TL)         PASİF
  Türk Lirası Yabancı Parası Türk Lirası  Yabancı  Parası      Türk Lirası  Yabancı Parası  Türk Parası Yabancı Parası   
Açıklama Hesaplar Tutarı  Hesaplar Tutarı  Hesaplar Top. Hesaplar Top. Genel Toplam  Açıklama Hesaplar Tutarı  Hesaplar Tutarı  Hesaplar Top. Hesaplar Top. Genel Toplam 
I- DÖNER DEĞERLER         8.081.160.634 I - ÖZKAYNAKLAR         384.891.701
Kasa              350.173           257.010.057                  350.173              257.010.057      Sermaye 20.000.000   20.000.000    
Altın              3.997.999                     3.997.999      İhtiyatlar 209.206.740   209.206.740    
Menkul Değerler Cüzdanı       903.656.300             903.656.300        Karşılıklar 155.684.961   155.684.961    
Bankalar Nezdindeki  Mev.    1.728.967.292        5.187.178.813        1.728.967.292           5.187.178.813                 
            II- YABANCI KAYNAKLAR         7.778.550.895
            MEVDUAT     533.945.494 2.147.969.216  
            a) Kamu Mevduatı 42.219.684 73.593.138      
II- DURAN DEĞERLER                     2.262.006    b) Bankalar Mevduatı 490.652.950 1.955.533.333      
Gayri Menkuller              992.011            c) Bloke Paralar   117.445.182      
Amortisman (-) -            177.182            d) Şahıs Mevduatı 1.071.969 1.397.563      
Demirbaşlar           5.278.269            e) Diğer Mevduat 891        
Amortisman (-) -         3.831.092            YASAL KARŞILIK     781.455.275 947.545.442  
            PİYASA İŞLEMLERİ      572.743.267 1.808.306.880  
III- KREDİLER                180.259.439    a) Para Piyasası İşlemleri 171.043.267 740.105.750      
AVANS HESAPLARI           b) Merkez Bankası Senetleri 401.700.000 1.068.201.130      
     a- Haz.Kıs. Va.Av.         56.784.524               56.784.524        FONLAR     437.795.926 548.789.395  
     b- Ticari Banka Senetleri              5.657.850                     5.657.850      a) Merkez Bankası Fonları 689.806        
                       
PİYASA İŞLEMLERİ           b) Hazineye Ait Fonlar 598.421 49.369      
a. Ban.Ara. Para Piyasası İşlemleri         80.000.000             37.817.065             80.000.000                37.817.065      c) Diğer Fonlar 436.507.699 548.740.026      
                                                  
IV- DİĞER AKTİFLER                106.356.953    III- DİĞER PASİFLER         3.360.859
MUVAKKAT ALACAKLAR                      79.255        MUVAKKAT BORÇLAR     18.976    
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET)                                     ALACAKLI TRANSİTUAR HESAP     2.648.805 693.078  
Takipteki Alacaklar         12.511.964                                               
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) -       12.511.964            IV-KÂR     203.235.577   203.235.577
BORÇLU TRANSİTUAR HESABI                      
Diğer       106.186.106                     91.592           106.186.106                        91.592                 
                       
                       
TOPLAM             8.370.039.032    TOPLAM         8.370.039.032

 

 

 

                                               KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇOSU
AKTİF                                                                                                                                                                     (TL) PASİF
  Türk Lirası Yabancı Parası Türk Lirası  Yabancı  Parası      Türk Lirası  Yabancı Parası  Türk Parası Yabancı Parası   
Açıklama Hesaplar Tutarı  Hesaplar Tutarı  Hesaplar Top. Hesaplar Top. Genel Toplam  Açıklama Hesaplar Tutarı  Hesaplar Tutarı  Hesaplar Top. Hesaplar Top. Genel Toplam 
I- DÖNER DEĞERLER             6.362.944.796    I - ÖZKAYNAKLAR         331.262.520
Kasa           1.750.909           214.973.751               1.750.909         214.973.751      Sermaye 20.000.000   20.000.000    
Altın              3.440.019                3.440.019      İhtiyatlar 175.730.097   175.730.097    
Menkul Değerler Cüzdanı       194.469.500             194.469.500        Karşılıklar 135.532.423   135.532.423    
Bankalar Nezdindeki  Mev.    2.260.530.677        3.687.779.940        2.260.530.677      3.687.779.940                 
Hariçteki Muhabirler           II- YABANCI KAYNAKLAR         5.982.199.279
            MEVDUAT     489.128.236 1.593.891.699  
            a) Kamu Mevduatı 29.069.115 35.483.804      
II- DURAN DEĞERLER                    2.584.005    b) Bankalar Mevduatı 459.264.539 1.442.174.000      
Gayri Menkuller              932.860            c) Bloke Paralar   115.508.980      
Amortisman (-) -            161.140            d) Şahıs Mevduatı 793.721 724.915      
Demirbaşlar           4.811.452            e) Diğer Mevduat 861        
Amortisman (-) -         2.999.167            YASAL KARŞILIK     652.163.031 707.537.389  
            PİYASA İŞLEMLERİ      651.030.672 1.102.960.532  
III- KREDİLER                  67.051.670    a) Para Piyasası İşlemleri 190.700.000 518.500.632      
AVANS HESAPLARI           b) Merkez Bankası Senetleri 460.330.672 584.459.900      
     a- Haz.Kıs. Va.Av.         60.124.790               60.124.790        FONLAR     370.344.060 415.143.660  
     b- Ticari Banka Senetleri              4.926.880                4.926.880      a) Merkez Bankası Fonları 406.843        
                       
PİYASA İŞLEMLERİ           b) Hazineye Ait Fonlar 582.642 40.593      
a. Ban.Ara. Para Piyasası İşlemleri           2.000.000                 2.000.000                                  c) Diğer Fonlar 369.354.575 415.103.067      
                                                 
IV- DİĞER AKTİFLER                  19.603.714    III- DİĞER PASİFLER         4.815.813
MUVAKKAT ALACAKLAR                      86.361        MUVAKKAT BORÇLAR     31.848    
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET)                                      ALACAKLI TRANSİTUAR HESAP     4.489.495 294.470  
Takipteki Alacaklar         12.511.964                                                  
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) -       12.511.964            IV-KÂR     133.906.573   133.906.573
BORÇLU TRANSİTUAR HESABI                      
Diğer         19.517.353               19.517.353                   
                       
                       
TOPLAM             6.452.184.185    TOPLAM         6.452.184.185
                 KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2015 TARİHLİ BİLANÇOSU
AKTİF (TL) PASİF
  Türk Lirası Yabancı Parası Türk Lirası  Yabancı  Parası      Türk Lirası  Yabancı Parası  Türk Parası Yabancı Parası   
Açıklama Hesaplar Tutarı  Hesaplar Tutarı  Hesaplar Top. Hesaplar Top. Genel Toplam  Açıklama Hesaplar Tutarı  Hesaplar Tutarı  Hesaplar Top. Hesaplar Top. Genel Toplam 
I- DÖNER DEĞERLER         4.820.323.929 I - ÖZKAYNAKLAR         289.625.922
Kasa            1.041.297              86.583.897               1.041.297              86.583.897      Sermaye 20.000.000   20.000.000    
Altın              2.611.239                 2.611.239      İhtiyatlar 148.097.509   148.097.509    
Menkul Değerler Cüzdanı         326.613.050              326.613.050        Karşılıklar 121.528.413   121.528.413    
Bankalar Nezdindeki  Mev.      1.402.006.529         2.945.775.755         1.402.006.529         2.945.775.755                 
Hariçteki Muhabirler             55.692.162                55.692.162      II- YABANCI KAYNAKLAR         4.623.021.854
            MEVDUAT     435.391.983 1.161.697.942  
            a) Kamu Mevduatı 57.528.409 19.608.857      
II- DURAN DEĞERLER                     1.708.743    b) Bankalar Mevduatı 377.112.293 1.111.941.851      
Gayri Menkuller               534.739            c) Bloke Paralar 49.000 29.760.844      
Amortisman (-) -             145.098            d) Şahıs Mevduatı 701.449 386.390      
Demirbaşlar            3.617.270            e) Diğer Mevduat 832        
Amortisman (-) -          2.298.168            YASAL KARŞILIK     583.627.835 559.842.202  
            PİYASA İŞLEMLERİ      343.000.000 910.291.150  
III- KREDİLER                 184.465.057    a) Para Piyasası İşlemleri 242.000.000 385.300.850      
AVANS HESAPLARI           b) Merkez Bankası Senetleri 101.000.000 524.990.300      
     - Hazineye Kısa Vadeli Av.           63.465.057                63.465.057        FONLAR     303.965.323 325.205.419  
            a) Merkez Bankası Fonları 513.694        
PİYASA İŞLEMLERİ           b) Hazineye Ait Fonlar 622.160 139.223      
    - Ban.Ara. Para Piyasası İşlemleri         121.000.000              121.000.000                                c) Diğer Fonlar 302.829.469 325.066.196      
                                               
IV- DİĞER AKTİFLER                   18.926.786    III- DİĞER PASİFLER         2.246.385
MUVAKKAT ALACAKLAR                     96.838        MUVAKKAT BORÇLAR     33.611    
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET)                                     ALACAKLI TRANSİTUAR HESAP     2.051.505 161.269  
Takipteki Alacaklar           12.511.964                                                 
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) -         12.511.964            IV-KÂR     110.530.354   110.530.354
BORÇLU TRANSİTUAR HESABI                      
Diğer           18.829.948                18.829.948                   
                       
                       
TOPLAM               5.025.424.515    TOPLAM         5.025.424.515
KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU
AKTİF (TL) PASİF
  Türk Lirası Yabancı Parası Türk Lirası  Yabancı  Parası      Türk Lirası  Yabancı Parası  Türk Parası Yabancı Parası   
Açıklama Hesaplar Tutarı  Hesaplar Tutarı  Hesaplar Top. Hesaplar Top. Genel Toplam  Açıklama Hesaplar Tutarı  Hesaplar Tutarı  Hesaplar Top. Hesaplar Top. Genel Toplam 
I- DÖNER DEĞERLER         3.645.697.257 I - ÖZKAYNAKLAR         258.929.182
Kasa                824.684              58.750.517                   824.684              58.750.517      Sermaye 20.000.000   20.000.000    
Altın               2.341.331                  2.341.331      İhtiyatlar 131.466.778   131.466.778    
Menkul Değerler Cüzdanı         289.084.670              289.084.670        Karşılıklar 107.462.404   107.462.404    
Bankalar Nezdindeki  Mev.      1.307.875.937         1.925.886.634         1.307.875.937         1.925.886.634                 
Hariçteki Muhabirler             60.933.484                60.933.484      II- YABANCI KAYNAKLAR         3.513.767.061
            MEVDUAT     585.169.431 907.950.270  
            a) Kamu Mevduatı 17.094.271 9.256.228      
II- DURAN DEĞERLER                      1.756.362    b) Bankalar Mevduatı 567.445.436 868.076.651      
Gayri Menkuller                534.739            c) Bloke Paralar   30.458.967      
Amortisman (-) -              129.056            d) Şahıs Mevduatı 628.921 158.424      
Demirbaşlar             3.417.586            e) Diğer Mevduat 803        
Amortisman (-) -           2.066.907            YASAL KARŞILIK     532.525.648 422.456.910  
            PİYASA İŞLEMLERİ      238.000.000 365.284.000  
III- KREDİLER                 171.220.524    a) Para Piyasası İşlemleri 33.000.000 123.047.250      
AVANS HESAPLARI           b) Merkez Bankası Senetleri 205.000.000 242.236.750      
      Haz.Kıs. Va.Av.           66.805.324                66.805.324        FONLAR     240.336.656 222.044.146  
            a) Merkez Bankası Fonları 780.835        
PİYASA İŞLEMLERİ           b) Hazineye Ait Fonlar 590.354 113.941      
 Ban.Ara. Para Piyasası İşlemleri           90.000.000              14.415.200              90.000.000              14.415.200      c) Diğer Fonlar 238.965.467 221.930.205      
                                                
IV- DİĞER AKTİFLER                   23.574.744    III- DİĞER PASİFLER         3.029.721
MUVAKKAT ALACAKLAR                       94.879        MUVAKKAT BORÇLAR     3.000    
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET)                               ALACAKLI TRANSİTUAR HESAP     2.864.424 162.297  
Takipteki Alacaklar           12.511.964                                                
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) -         12.511.964            IV-KÂR     66.522.923   66.522.923
BORÇLU TRANSİTUAR HESABI                      
Diğer           23.479.865                23.479.865                   
                       
                       
TOPLAM              3.842.248.887    TOPLAM         3.842.248.887
KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇOSU
AKTİF       (TL)         PASİF
Açıklama Türk Lirası
Hesaplar Tutarı 
Yabancı Parası
Hesaplar Tutarı 
Türk Lirası 
Hesaplar Top.
Yabancı  Parası 
Hesaplar Top.
Genel Toplam  Açıklama Türk Lirası 
Hesaplar Tutarı 
Yabancı Parası 
Hesaplar Tutarı 
Türk Parası
Hesaplar Top.
Yabancı Parası 
Hesaplar Top.
 
Genel Toplam 
I- DÖNER DEĞERLER         3.213.649.639,02 I - ÖZKAYNAKLAR         230.000.321,21
Kasa     1.339.215,90 60.931.211,14   Sermaye     20.000.000,00    
Altın     0,00 2.146.361,67   İhtiyatlar     116.191.713,47    
Menkul Değerler Cüzdanı     144.545.168,44 0,00   Karşılıklar     93.808.607,74    
Bankalar Nezdindeki  Mev.     1.403.280.967,03 1.522.482.953,47              
Hariçteki Muhabirler     0,00 78.923.761,37   II- YABANCI KAYNAKLAR         3.064.288.469,38
            A- Kamu Sek.Mevd.     18.846.397,88 20.578.975,29  
                 a- Hazine Mevduatı 14.434.403,93 7.049.053,96      
II- DURAN DEĞERLER         1.347.057,89      b- Gen.Bütçe.İda.  4.411.993,95 13.529.921,33      
Gayri Menkuller     421.886,22 0,00              
Demirbaşlar     925.171,67 0,00   B- Bankacılık Sektörü Mev.     1.223.726.521,57 1.424.956.974,35  
                 a-Bankalar Mevduatı 735.826.293,57 1.013.142.338,19      
                 b-Bloke Paralar 0,00 28.951.493,00      
III- KREDİLER         78.854.103,90            
A-Kamu Sektörü     78.854.103,90 0,00              
     a- Haz.Kıs. Va.Av. 66.805.323,53         C- Mevduat Munzam Karş. 487.900.228,00 382.863.143,16      
     b- Haz.Kef.Ha.Bo.Üz.Av. 12.048.780,37                    
            D- Muhtelif Mevduat     609.831,44 295.962,31  
                 a-Kuruluşlar ve Şahıslar Mevd. 609.055,18 295.962,31      
IV- BANK. ARASI PARA PİY.İŞLEM.ALAC     18.500.000,00 22.759.730,00 41.259.730,00       b-Diğer Mevd. 776,26 0,00      
                       
            E- Fonlar     195.293.514,77 179.980.291,77  
V- MUVAKKAT ALACAKLAR     71.239,59 0,00 71.239,59      a- Mer.Bank.Fon. 243.024,88 0,00      
                 b- Hazineye Ait Fonlar 291.630,39 108.393,00      
                 c- Diğer Fonlar 194.758.859,50 179.871.898,77      
                       
VI- DİĞER AKTİFLER         20.392.886,17            
A- Borçlu Transituar Hes.     20.392.886,17 0,00   III- DİĞER PASİFLER         185.607,98
            Alacaklı Transituar Hes.     159.715,73 25.892,25  
B-Takipteki Alacaklar 12.511.964,14   0,00 0,00              
   Takipteki Alacaklar Karş. (-) 12.511.964,14         IV-KÂR         61.100.258,00
                       
          3.355.574.656,57           3.355.574.656,57
KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇOSU
AKTİF       (TL)         PASİF
  Türk Lirası Yabancı Parası Türk Lirası  Yabancı  Parası      Türk Lirası  Yabancı Parası  Türk Parası Yabancı Parası   
Açıklama Hesaplar Tutarı  Hesaplar Tutarı  Hesaplar Top. Hesaplar Top. Genel Toplam  Açıklama Hesaplar Tutarı  Hesaplar Tutarı  Hesaplar Top. Hesaplar Top. Genel Toplam 
I- DÖNER DEĞERLER         2.454.557.333,98 I - ÖZKAYNAKLAR         201.725.833,22
Kasa     2.110.829,49 39.713.341,17   Sermaye     20.000.000,00    
Altın     0,00 2.506.876,17   İhtiyatlar     101.395.293,89    
Menkul Değerler Cüzdanı     42.586.400,00 0,00   Karşılıklar     80.330.539,33    
Bankalar Nezdindeki  Mev.     1.224.645.576,55 1.016.589.137,66              
Hariçteki Muhabirler     0,00 126.405.172,94   II- YABANCI KAYNAKLAR         2.325.873.188,06
            A- Kamu Sek.Mevd.     29.068.031,55 12.594.336,32  
                 a- Hazine Mevduatı 5.258.343,84 10.117.498,76      
II- DURAN DEĞERLER         1.503.826,19      b- Gen.Bütçe.İda.  23.809.687,71 2.476.837,56      
Gayri Menkuller     438.088,82 0,00              
Demirbaşlar     1.065.737,37 0,00   B- Bankacılık Sektörü Mev.     1.002.343.207,45 1.012.849.316,60  
                 a-Bankalar Mevduatı 569.036.541,45 705.950.850,95      
                 c-Bloke Paralar 6.200.000,00 34.004.626,00      
III- KREDİLER         91.651.874,48            
A-Kamu Sektörü     91.206.224,48 0,00              
     a- Haz.Kıs. Va.Av. 66.805.323,53         C-  Mevduat Munzam Karş. 427.106.666,00 272.893.839,65      
     b- Haz.Kef.Ha.Bo.Üz.Av. 24.400.900,95                    
            D- Muhtelif Mevduat     603.899,54 361.688,34  
B- Bankacılık Sektörü     0,00 445.650,00        a-Kuruluşlar ve Şahıslar Mevd. 603.151,04 361.688,34      
                  b-Diğer Mevd. 748,50 0,00      
     Sanayi 0,00 445.650,00                  
            E- Fonlar     142.786.718,06 125.265.990,20  
                 a- Mer.Bank.Fon. 199.830,52 0,00      
                 b- Hazineye Ait Fonlar 776.633,15 89.402,62      
                 c- Diğer Fonlar 141.810.254,39 125.176.587,58      
IV- BANK. ARASI PARA PİY.İŞLEM.ALAC.      6.000.000,00 20.176.620,00 26.176.620,00            
            III- BANK. ARASI PARA PİY.İŞLEM.BORÇLAR      0,00 0,00 0,00
V- MUVAKKAT ALACAKLAR     68.019,03 0,00 68.019,03            
            IV- MUVAKKAT BORÇLAR     0,00 0,00 0,00
VI- DİĞER AKTİFLER         13.083.044,43            
A- Borçlu Transituar Hes.     13.083.044,43 0,00   V- DİĞER PASİFLER         256.018,51
            Alacaklı Transituar Hes.     241.153,12 14.865,39  
B-Takipteki Alacaklar 12.511.964,14   0,00 0,00              
   Takipteki Alacaklar Karş. (-) 12.511.964,14         VI-KÂR         59.185.678,32
                       
          2.587.040.718,11           2.587.040.718,11

  

KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF

(TL)

PASİF

 

Açıklama

Türk Lirası

Hesaplar Tutarı

Yabancı Parası

Hesaplar Tutarı

Türk Lirası

Hesaplar Top.

Yabancı  Parası

Hesaplar Top.

 

Genel Toplam

 

Açıklama

Türk Lirası

Hesaplar Tutarı

Yabancı Parası

Hesaplar Tutarı

Türk Parası

Hesaplar Top.

Yabancı Parası

Hesaplar Top.

 

Genel Toplam

I- DÖNER DEĞERLER

 

 

 

 

2.048.219.875,84

I - ÖZKAYNAKLAR

 

 

 

 

173.592.735,94

Kasa

 

 

2.315.351,96

50.137.444,52

 

Sermaye

 

 

20.000.000,00

 

 

Altın

 

 

0,00

2.510.610,28

 

İhtiyatlar

 

 

86.197.038,53

 

 

Menkul Değerler Cüzdanı

 

 

23.275.000,00

0,00

 

Karşılıklar

 

 

67.395.697,41

 

 

Bankalar Nezdindeki  Mev.

 

 

1.104.161.634,45

802.876.429,31

 

 

 

 

 

 

 

Hariçteki Muhabirler

 

 

0,00

62.943.405,32

 

II- YABANCI KAYNAKLAR

 

 

 

 

1.953.168.739,85

 

 

 

 

 

 

A- Kamu Sek.Mevd.

 

 

27.731.395,58

10.675.725,69

 

 

 

 

 

 

 

     a- Hazine Mevduatı

12.196.742,70

4.965.746,75

 

 

 

II- DURAN DEĞERLER

 

 

 

 

1.487.351,61

     b- Gen.Bütçe.İda.

15.534.652,88

5.709.978,94

 

 

 

Gayri Menkuller

 

 

454.131,01

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Demirbaşlar

 

 

1.033.220,60

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- Bankacılık Sektörü Mev.

 

 

939.697.517,60

781.623.293,65

 

 

 

 

 

 

 

     a-Bankalar Mevduatı

536.918.341,60

527.107.526,86

 

 

 

III- KREDİLER

 

 

 

 

68.956.624,52

     b- Mev.Munz.Karş.

402.779.176,00

253.900.966,79

 

 

 

A-Kamu Sektörü

 

 

67.051.170,27

0,00

 

     c-Bloke Paralar

0,00

614.800,00

 

 

 

     a- Haz.Kıs. Va.Av.

66.805.323,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     b- Haz.Kef.Ha.Bo.Üz.Av.

245.846,74

 

 

 

 

C- Muhtelif Mevduat

 

 

630.167,56

494.126,38

 

 

 

 

 

 

 

     a-Kuruluşlar ve Şahıslar Mevd.

629.454,80

494.126,38

 

 

 

B- Bankacılık Sektörü

 

 

0,00

1.905.454,25

 

      b-Diğer Mevd.

712,76

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sanayi

0,00

1.905.454,25

 

 

 

D- Fonlar

 

 

95.280.880,57

97.035.632,82

 

 

 

 

 

 

 

     a- Mer.Bank.Fon.

244.103,24

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     b- Hazineye Ait Fonlar

878.813,47

94.974,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     c- Diğer Fonlar

94.157.963,86

96.940.658,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- BANK. ARASI PARA PİY.İŞLEM.ALAC.

 

 

19.800.000,00

587.320,00

20.387.320,00

III- BANK. ARASI PARA PİY.İŞLEM.BORÇLAR

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V- MUVAKKAT BORÇLULAR

 

 

60.178,42

0,00

60.178,42

IV- MUVAKKAT ALACAKLILAR

 

 

5.782,76

0,00

5.782,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI- DİĞER AKTİFLER

 

 

 

 

48.774.926,56

V- DİĞER PASİFLER

 

 

 

 

325.996,96

A- Borçlu Transituar Hes.

 

 

48.774.926,56

0,00

 

Alacaklı Transituar Hes.

 

 

313.288,83

12.708,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-Takipteki Alacaklar

12.511.964,14

 

0,00

0,00

 

VI-KÂR

 

 

 

 

60.793.021,44

   Takipteki Alacaklar Karş. (-)

12.511.964,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.187.886.276,95

 

 

 

 

 

2.187.886.276,95

 

 

KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2010 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF

(TL)

 

PASİF

 

Açıklama

Türk Lirası

Hesaplar Tutarı

Yabancı Parası

Hesaplar Tutarı

Türk Lirası

Hesaplar Top.

Yabancı  Parası

Hesaplar Top.

 

Genel Toplam

 

Açıklama

Türk Lirası

Hesaplar Tutarı

Yabancı Parası

Hesaplar Tutarı

Türk Parası

Hesaplar Top.

Yabancı Parası

Hesaplar Top.

 

Genel Toplam

I- DÖNER DEĞERLER

 

 

 

 

1.719.425.324,46

I - ÖZKAYNAKLAR

 

 

 

 

155.864.669,54

 

 

 

 

 

 

Sermaye

 

 

20.000.000,00

 

 

Kasa

 

 

1.321.977,57

51.245.044,31

 

İhtiyatlar

 

 

76.520.293,49

 

 

Altın

 

 

 

1.842.718,89

 

Karşılıklar

 

 

59.344.376,05

 

 

Menkul Değerler Cüzdanı

 

 

5.375.100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankalar Nezdindeki  Mev.

 

 

960.029.810,46

678.713.328,24

 

II- YABANCI KAYNAKLAR

 

 

 

 

1.678.765.379,97

Hariçteki Muhabirler

 

 

 

20.897.344,99

 

A- Kamu Sek.Mevd.

 

 

39.262.619,54

5.426.546,05

 

 

 

 

 

 

 

     a- Hazine Mevduatı

9.015.898,04

2.778.244,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     b- Gen.Bütçe.İda.

30.246.721,50

2.648.301,16

 

 

 

II- DURAN DEĞERLER

 

 

 

 

1.407.176,43

     c- Katma Büt.İda.

 

 

 

 

 

Gayri Menkuller

 

 

470.173,20

 

 

 

 

 

 

 

 

Demirbaşlar

 

 

937.003,23

 

 

B- Bankacılık Sektörü Mev.

 

 

831.429.142,86

674.536.179,66

 

 

 

 

 

 

 

     a-Bankalar Mevduatı

490.397.797,86

457.890.551,66

 

 

 

III- KREDİLER

 

 

 

 

73.745.582,28

     b- Mev.Munz.Karş.

340.851.345,00

216.645.628,00

 

 

 

A- Kamu Sektörü

 

 

67.051.170,27

0,00

 

     c-Bloke Paralar

180.000,00

0,00

 

 

 

     a- Haz.Kıs. Va.Av.

66.805.323,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     b- Haz.Kef.Ha.Bo.Üz.Av.

245.846,74

 

 

 

 

C- Muhtelif Mevduat

 

 

616.120,42

505.045,10

 

 

 

 

 

 

 

     a-Kuruluşlar ve Şahıslar Mevd.

615.441,60

505.045,10

 

 

 

B- Bankacılık Sektörü

 

 

0,00

6.694.412,01

 

      b-Diğer Mevd.

678,82

0,00

 

 

 

     a-Ticari

 

1.137.445,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     b- Sanayi

 

1.691.966,51

 

 

 

D- Fonlar

 

 

67.591.832,55

59.397.893,79

 

     c-Eğitim

 

3.865.000,00

 

 

 

     a- Mer.Bank.Fon.

648.251,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     b- Hazineye Ait Fonlar

2.698.072,30

77.584,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     c- Diğer Fonlar

64.245.509,09

59.320.309,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- BANK. ARASI PARA PİY.İŞLEM.ALAC.

12.000.000,00

5.591.075,00

 

 

17.591.075,00

III- BANK. ARASI PARA PİY.İŞLEM.BORÇLAR

 

 

0,00

695.700,00

695.700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V- MUVAKKAT BORÇLULAR

 

 

41.202,66

 

41.202,66

IV- MUVAKKAT ALACAKLILAR

 

 

227,42

47,77

275,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI- DİĞER AKTİFLER

 

 

 

 

62.031.159,24

V- DİĞER PASİFLER

 

 

 

 

208.515,22

A- Borçlu Transituar Hes.

 

 

48.402.736,98

13.628.422,26

 

Alacaklı Transituar Hes.

 

 

174.362,50

34.152,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-Takipteki Alacaklar

12.511.964,14

 

0,00

0,00

 

VI-KÂR

 

 

 

 

38.706.980,15

   Takipteki Alacaklar Karş. (-)

12.511.964,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.874.241.520,07

 

 

 

 

 

1.874.241.520,07

 

 

   

  KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU

         

AKTİF

 

(TL)

   

PASİF

 

Açıklama

Türk Lirası

Hesaplar Tutarı

Yabancı Parası

Hesaplar Tutarı

Türk Lirası

Hesaplar Top.

Yabancı  Parası

Hesaplar Top.

 

Genel Toplam

 

Açıklama

Türk Lirası

Hesaplar Tutarı

Yabancı Parası

Hesaplar Tutarı

Türk Parası

Hesaplar Top.

Yabancı Parası

Hesaplar Top.

 

Genel Toplam

I- DÖNER DEĞERLER

 

 

 

 

1.708.379.938,37

I - ÖZKAYNAKLAR

 

 

 

 

134.499.707,97

 

 

 

 

 

 

Sermaye

 

 

20.000.000,00

 

 

Kasa

 

 

1.199.456,78

27.131.765,58

 

İhtiyatlar

 

 

63.050.420,34

 

 

Altın

 

 

 

1.382.808,72

 

Karşılıklar

 

 

51.449.287,63

 

 

Menkul Değerler Cüzdanı

 

 

225.852.499,72

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankalar Nezdindeki  Mev.

 

 

798.978.377,61

632.935.117,32

 

II- YABANCI KAYNAKLAR

 

 

 

 

1.716.102.449,26

Hariçteki Muhabirler

 

 

 

20.899.912,64

 

A- Kamu Sek.Mevd.

 

 

34.510.075,52

6.533.803,86

 

 

 

 

 

 

 

     a- Hazine Mevduatı

15.806.777,63

5.062.703,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     b- Gen.Bütçe.İda.

18.703.297,89

1.471.100,72

 

 

 

II- DURAN DEĞERLER

 

 

 

 

1.446.213,44

     c- Katma Büt.İda.

 

 

 

 

 

Gayri Menkuller

 

 

486.215,38

 

 

 

 

 

 

 

 

Demirbaşlar

 

 

959.998,06

 

 

B- Bankacılık Sektörü Mev.

 

 

925.834.803,05

632.965.083,93

 

 

 

 

 

 

 

     a-Bankalar Mevduatı

612.088.858,05

430.261.626,68

 

 

 

III- KREDİLER

 

 

 

 

75.930.345,38

     b- Mev.Munz.Karş.

312.745.945,00

202.703.457,25

 

 

 

A- Kamu Sektörü

 

 

67.051.170,27

0,00

 

     c-Bloke Paralar

1.000.000,00

 

 

 

 

     a- Haz.Kıs. Va.Av.

66.805.323,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     b- Haz.Kef.Ha.Bo.Üz.Av.

245.846,74

 

 

 

 

C- Muhtelif Mevduat

 

 

598.311,62

562.323,27

 

 

 

 

 

 

 

     a-Kuruluşlar ve Şahıslar Mevd.

515.721,65

562.323,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      b-Diğer Mevd.

82.589,97

 

 

 

 

B- Bankacılık Sektörü

 

 

0,00

8.879.175,11

 

 

 

 

 

 

 

     a-Ticari

 

773.387,40

 

 

 

D- Fonlar

 

 

63.283.763,86

51.814.284,15

 

     b- Sanayi

 

4.341.537,71

 

 

 

     a- Mer.Bank.Fon.

373.450,27

 

 

 

 

     c-Eğitim

 

3.764.250,00

 

 

 

     b- Hazineye Ait Fonlar

1.746.898,85

77.324,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     c- Diğer Fonlar

61.163.414,74

51.736.959,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- BANK. ARASI PARA PİY.İŞLEM.ALAC.

2.000.000,00

 

 

 

2.000.000,00

III- BANK. ARASI PARA PİY.İŞLEM.BORÇLAR

 

 

5.000.000,00

602.280,00

5.602.280,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V- MUVAKKAT BORÇLULAR

 

 

44.720,40

 

44.720,40

IV- MUVAKKAT ALACAKLILAR

 

 

1.321,61

47,78

1.369,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI- DİĞER AKTİFLER

 

 

 

 

147.206.954,51

V- DİĞER PASİFLER

 

 

 

 

 

A- Borçlu Transituar Hes.

 

 

114.984.951,52

32.222.002,99

 

Alacaklı Transituar Hes.

 

 

19.143.005,28

5.779.867,59

24.922.872,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-Takipteki Alacaklar

12.511.964,14

 

0,00

0,00

 

VI-KAR

 

 

 

 

53.879.492,61

   Takipteki Alacaklar Karş. (-)

-12.511.964,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.935.008.172,10

 

 

 

 

 

1.935.008.172,10

 

  

 KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2008 TARİHLİ BİLANÇOSU

           

(YTL)

AKTİF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASİF

 

Açıklama

Türk Lirası

Hesaplar Tutarı

Yabancı Parası

Hesaplar Tutarı

Türk Lirası

Hesaplar Top.

Yabancı  Parası

Hesaplar Top.

 

Genel Toplam

 

Açıklama

Türk Lirası

Hesaplar Tutarı

Yabancı Parası

Hesaplar Tutarı

Türk Parası

Hesaplar Top.

Yabancı Parası

Hesaplar Top.

 

Genel Toplam

I- DÖNER DEĞERLER

 

 

 

 

1.494.724.841,73

I - ÖZKAYNAKLAR

 

 

 

 

115.774.041,46

 

 

 

 

 

 

Sermaye

 

 

20.000.000,00

 

 

Kasa

 

 

238.237,99

44.997.159,37

 

 

 

 

 

 

 

Altın

 

 

 

1.102.231,72

 

İhtiyatlar

 

 

54.451.024,25

 

 

Menkul Değerler Cüzdanı

 

 

616.433.770,00

14.152.103,40

 

 

 

 

 

 

 

Bankalar Nezdindeki  Mev.

 

 

197.242.225,70

584.543.452,99

 

Karşılıklar

 

 

41.323.017,21

 

 

Hariçteki Muhabirler

 

 

 

36.015.660,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- YABANCI KAYNAKLAR

 

 

 

 

1.608.592.528,39

 

 

 

 

 

 

A- Kamu Sek.Mevd.

 

 

26.884.019,67

116.441.845,95

 

II- DURAN DEĞERLER

 

 

 

 

1.309.575,71

     a- Hazine Mevduatı

23.623.301,21

21.592.501,56

 

 

 

Gayri Menkuller

 

 

502.257,56

 

 

     b- Gen.Bütçe.İda.

3.260.700,56

94.849.344,39

 

 

 

Demirbaşlar

 

 

807.318,15

 

 

     c- Katma Büt.İda.

17,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- KREDİLER

 

 

 

 

71.262.320,85

B- Bankacılık Sektörü Mev.

 

 

864.238.442,60

539.832.729,88

 

A- Kamu Sektörü

 

 

67.051.170,27

0,00

 

     a-Bankalar Mevduatı

563.399.378,60

322.013.947,03

 

 

 

     a- Haz.Kıs. Va.Av.

66.805.323,53

 

 

 

 

     b- Mev.Munz.Karş.

300.839.064,00

217.818.782,85

 

 

 

     b- Haz.Kef.Ha.Bo.Üz.Av.

245.846,74

 

 

 

 

     c-Bloke Paralar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C- Muhtelif Mevduat

 

 

512.521,38

646.808,55

 

B- Bankacılık Sektörü

 

 

0,00

4.211.150,58

 

     a-Kuruluşlar ve Şahıslar Mevd.

434.840,73

646.808,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      b-Diğer Mevd.

77.680,65

 

 

 

 

     a- Sanayi

 

430.400,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     b-Eğitim

 

3.780.750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D- Fonlar

 

 

30.698.508,87

29.337.651,49

 

 

 

 

 

 

 

     a- Mer.Bank.Fon.

165.281,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     b- Hazineye Ait Fonlar

827.228,63

77.321,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     c- Diğer Fonlar

29.705.998,48

29.260.329,71

 

 

 

IV- MUVAKKAT BORÇLULAR

 

 

43.276,32

 

43.276,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V- DİĞER AKTİFLER

 

 

 

 

191.608.503,41

 

 

 

 

 

 

A- Borçlu Transituar Hes.

 

 

151.614.461,22

39.994.042,02

 

III- MUVAKKAT ALACAKLILAR

 

 

7.772,79

398,99

8.171,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-Takipteki Alacaklar

12.511.964,14

 

0,17

0,00

 

IV- DİĞER PASİFLER

 

 

 

 

176.192,02

   Takipteki Alacaklar Karş. (-)

-12.511.963,97

 

 

 

 

Alacaklı Transituar Hes.

 

 

142.046,43

34.145,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-KAR

 

 

 

 

34.397.584,37

 

 

 

 

 

1.758.948.518,02

 

 

 

 

 

1.758.948.518,02

 

 

  

KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2007 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF

(YTL)

 

PASİF

 

Açıklama

Türk Lirası

Hesaplar Tutarı

Yabancı Parası

Hesaplar Tutarı

Türk Lirası

Hesaplar Top.

Yabancı  Parası

Hesaplar Top.

 

Genel Toplam

 

Açıklama

Türk Lirası

Hesaplar Tutarı

Yabancı Parası

Hesaplar Tutarı

Türk Parası

Hesaplar Top.

Yabancı Parası

Hesaplar Top.

 

Genel Toplam

I- DÖNER DEĞERLER

 

 

 

 

1.194.497.005,08

I - ÖZKAYNAKLAR

 

 

 

 

97.078.762,37

 

 

 

 

 

 

Sermaye

 

 

20.000.000,00

 

 

Kasa

 

 

1.311.318,04

60.961.243,03

 

 

 

 

 

 

 

Altın

 

 

 

818.401,55

 

İhtiyatlar

 

 

46.212.552,26

 

 

Menkul Değerler Cüzdanı

 

 

480.030.245,00

22.488.027,60

 

 

 

 

 

 

 

Bankalar Nezdindeki  Mev.

 

 

147.415.535,34

407.177.942,01

 

Karşılıklar

 

 

30.866.210,11

 

 

Hariçteki Muhabirler

 

 

 

74.294.292,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- YABANCI KAYNAKLAR

 

 

 

 

1.275.125.952,38

 

 

 

 

 

 

A- Kamu Sek.Mevd.

 

 

14.203.716,72

32.569.574,25

 

II- DURAN DEĞERLER

 

 

 

 

1.249.746,88

     a- Hazine Mevduatı

12.664.380,50

4.941.077,12

 

 

 

Gayri Menkuller

 

 

518.299,74

 

 

     b- Gen.Bütçe.İda.

1.539.318,32

27.628.497,13

 

 

 

Demirbaşlar

 

 

731.447,14

 

 

     c- Katma Büt.İda.

17,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- KREDİLER

 

 

 

 

71.746.852,06

B- Bankacılık Sektörü Mev.

 

 

665.879.054,01

554.390.344,82

 

A- Kamu Sektörü

 

 

67.051.170,27

0,00

 

     a-Bankalar Mevduatı

425.903.591,01

343.996.121,14

 

 

 

     a- Haz.Kıs. Va.Av.

66.805.323,53

 

 

 

 

     b- Mev.Munz.Karş.

239.975.463,00

210.394.223,68

 

 

 

     b- Haz.Kef.Ha.Bo.Üz.Av.

245.846,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C- Muhtelif Mevduat

 

 

542.261,81

590.441,80

 

B- Bankacılık Sektörü

 

 

0,00

4.695.681,79

 

     a-Kuruluşlar ve Şahıslar Mevd.

411.913,82

590.441,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      b-Diğer Mevd.

130.347,99

 

 

 

 

     a- Sanayi

 

1.783.931,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     b- Eğitim

 

2.911.750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D- Fonlar

 

 

4.985.982,07

1.964.576,90

 

 

 

 

 

 

 

     a- Mer.Bank.Fon.

127.515,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     b- Hazineye Ait Fonlar

408.348,20

59.013,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     c- Diğer Fonlar

4.450.118,23

1.905.563,21

 

 

 

IV- MUVAKKAT BORÇLULAR

 

 

48.684,90

 

48.684,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V- DİĞER AKTİFLER

 

 

 

 

137.873.676,16

 

 

 

 

 

 

A- Borçlu Transituar Hes.

 

 

95.799.320,59

41.068.624,60

 

III- MUVAKKAT ALACAKLILAR

 

 

3.429,35

417,55

3.846,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-Takipteki Alacaklar

19.732,18

10.057.307,92

0,00

1.005.730,97

 

IV- DİĞER PASİFLER

 

 

 

 

253.515,46

   Takipteki Alacaklar Karş. (-)

-19.732,18

-9.051.576,95

 

 

 

Alacaklı Transituar Hes.

 

 

191.908,00

61.607,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-KAR

 

 

 

 

32.953.887,97

 

 

 

 

 

1.405.415.965,08

 

 

 

 

 

1.405.415.965,08

 

 

  

KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF

(YTL)

 

PASİF

 

Açıklama

Türk Lirası

Hesaplar Tutarı

Yabancı Parası

Hesaplar Tutarı

Türk Lirası

Hesaplar Top.

Yabancı  Parası

Hesaplar Top.

 

Genel Toplam

 

Açıklama

Türk Lirası

Hesaplar Tutarı

Yabancı Parası

Hesaplar Tutarı

Türk Parası

Hesaplar Top.

Yabancı Parası

Hesaplar Top.

 

Genel Toplam

I- DÖNER DEĞERLER

 

 

 

 

968.876.693,81

I - ÖZKAYNAKLAR

 

 

 

 

85.865.485,05

 

 

 

 

 

 

Sermaye

 

 

20.000.000,00

 

 

Kasa

 

 

1.034.965,22

58.528.703,52

 

 

 

 

 

 

 

Altın

 

 

 

753.893,83

 

İhtiyatlar

 

 

40.258.180,90

 

 

Menkul Değerler Cüzdanı

 

 

359.673.225,00

13.985.720,00

 

 

 

 

 

 

 

Bankalar Nezdindeki  Mev.

 

 

77.824.091,75

391.549.358,79

 

Karşılıklar

 

 

25.607.304,15

 

 

Hariçteki Muhabirler

 

 

 

65.526.735,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- YABANCI KAYNAKLAR

 

 

 

 

1.089.615.774,07

 

 

 

 

 

 

A- Kamu Sek.Mevd.

 

 

6.306.129,65

58.836.345,49

 

II- DURAN DEĞERLER

 

 

 

 

498.150,69

     a- Hazine Mevduatı

5.990.808,91

3.425.551,65

 

 

 

Gayri Menkuller

 

 

303,92

 

 

     b- Gen.Bütçe.İda.

315.302,84

55.410.793,84

 

 

 

Demirbaşlar

 

 

497.846,77

 

 

     c- Katma Büt.İda.

17,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- KREDİLER

 

 

 

 

73.943.169,24

B- Bankacılık Sektörü Mev.

 

 

479.828.846,12

531.893.874,72

 

A- Kamu Sektörü

 

 

67.172.288,39

0,00

 

     a-Bankalar Mevduatı

271.132.222,12

289.635.687,92

 

 

 

     a- Haz.Kıs. Va.Av.

66.805.323,53

 

 

 

 

     b- Mev.Munz.Karş.

208.696.624,00

242.244.130,80

 

 

 

     b- Haz.Kef.Ha.Bo.Üz.Av.

366.964,86

 

 

 

 

     c-Bloke Paralar

 

14.056,00

 

 

 

     c-Ha.Ke.Ha.Olmay.Bo.Üz.Av.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C- Muhtelif Mevduat

 

 

5.582.741,90

694.174,74

 

B- Bankacılık Sektörü

 

 

0,00

6.770.880,85

 

     a-Kuruluşlar ve Şahıslar Mevd.

333.597,37

694.174,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      b-Diğer Mevd.

5.249.144,53

 

 

 

 

     a- Sanayi

 

3.256.880,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     b- Küçük Esnaf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     c-Eğitim

 

3.514.000,00

 

 

 

D- Fonlar

 

 

1.927.498,66

4.546.162,79

 

 

 

 

 

 

 

     a- Mer.Bank.Fon.

128.924,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     b- Hazineye Ait Fonlar

1.336.674,70

64.665,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     c- Diğer Fonlar

461.899,11

4.481.496,91

 

 

 

IV- MUVAKKAT BORÇLULAR

 

 

41.382,02

 

41.382,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V- DİĞER AKTİFLER

 

 

 

 

156.105.598,31

 

 

 

 

 

 

A- Borçlu Transituar Hes.

 

 

91.806.822,78

61.953.785,03

 

III- MUVAKKAT ALACAKLILAR

 

 

 

687,63

687,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-Takipteki Alacaklar

19.732,18

11.724.967,52

0,00

2.344.990,50

 

IV- DİĞER PASİFLER

 

 

 

 

165.561,88

   Takipteki Alacaklar Karş. (-)

-19.732,18

-9.379.977,02

 

 

 

Alacaklı Transituar Hes.

 

 

133.387,79

32.174,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-KAR

 

 

 

 

23.817.485,44

 

 

 

 

 

1.199.464.994,07

 

 

 

 

 

1.199.464.994,07

 

 

  

KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2005 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF

(YTL)

 

PASİF

 

Açıklama

Türk Lirası

Hesaplar Tutarı

Yabancı Parası

Hesaplar Tutarı

Türk Lirası

Hesaplar Top.

Yabancı  Parası

Hesaplar Top.

 

Genel Toplam

 

Açıklama

Türk Lirası

Hesaplar Tutarı

Yabancı Parası

Hesaplar Tutarı

Türk Parası

Hesaplar Top.

Yabancı Parası

Hesaplar Top.

 

Genel Toplam

I- DÖNER DEĞERLER

 

 

 

 

803.882.854,48

I - ÖZKAYNAKLAR

 

 

 

 

69.299.632,76

 

 

 

 

 

 

Sermaye

 

 

20.000.000,00

 

 

Kasa

 

 

215.945,55

43.645.032,50

 

 

 

 

 

 

 

Altın

 

 

 

582.261,23

 

İhtiyatlar

 

 

28.154.364,50

 

 

Menkul Değerler Cüzdanı

 

 

356.328.235,00

13.350.910,00

 

 

 

 

 

 

 

Bankalar Nezdindeki  Mev.

 

 

58.081.780,48

295.487.013,69

 

Karşılıklar

 

 

21.145.268,26

 

 

Hariçteki Muhabirler

 

 

 

36.191.676,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- YABANCI KAYNAKLAR

 

 

 

 

946.451.880,04

 

 

 

 

 

 

A- Kamu Sek.Mevd.

 

 

11.437.379,91

97.627.177,39

 

II- DURAN DEĞERLER

 

 

 

 

534.319,47

     a- Hazine Mevduatı

9.027.491,09

5.978.744,90

 

 

 

Gayri Menkuller

 

 

324,96

 

 

     b- Gen.Bütçe.İda.

2.409.870,92

91.648.432,49

 

 

 

Demirbaşlar

 

 

533.994,51

 

 

     c- Katma Büt.İda.

17,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- KREDİLER

 

 

 

 

95.154.112,92

B- Bankacılık Sektörü Mev.

 

 

392.982.750,22

418.039.504,45

 

A- Kamu Sektörü

 

 

75.206.398,39

16.437.518,38

 

     a-Bankalar Mevduatı

221.320.266,86

221.843.483,25

 

 

 

     a- Haz.Kıs. Va.Av.

66.805.323,53

 

 

 

 

     b- Mev.Munz.Karş.

171.662.483,36

196.182.603,20

 

 

 

     b- Haz.Kef.Ha.Bo.Üz.Av.

366.964,86

 

 

 

 

     c-Bloke Paralar

 

13.418,00

 

 

 

     c-Ha.Ke.Ha.Olmay.Bo.Üz.Av.

8.034.110,00

16.437.518,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C- Muhtelif Mevduat

 

 

18.990.773,13

684.681,24

 

B- Bankacılık Sektörü

 

 

10.333,35

3.499.862,80

 

     a-Kuruluşlar ve Şahıslar Mevd.

264.442,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      b-Diğer Mevd.

18.726.330,41

684.681,24

 

 

 

     a- Sanayi

 

3.032.916,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     b- Küçük Esnaf

10.333,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     c-Eğitim

 

466.946,40

 

 

 

D- Fonlar

 

 

4.190.374,70

2.499.239,00

 

 

 

 

 

 

 

     a- Mer.Bank.Fon.

57.687,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     b- Hazineye Ait Fonlar

876.390,27

59.998,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     c- Diğer Fonlar

3.256.296,61

2.439.240,65

 

 

 

IV- MUVAKKAT BORÇLULAR

 

 

46.072,58

 

46.072,58

 

 

 

 

 

 

V- DİĞER AKTİFLER

 

 

 

 

164.641.778,13

 

 

 

 

 

 

A- Borçlu Transituar Hes.

 

 

91.558.152,10

70.930.650,71

 

III- MUVAKKAT ALACAKLILAR

 

 

 

693,54

693,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-Takipteki Alacaklar

19.732,18

10.764.891,62

0,00

2.152.975,32

 

IV- DİĞER PASİFLER

 

 

 

 

91.665,66

   Takipteki Alacaklar Karş. (-)

-19.732,18

-8.611.916,30

 

 

 

Alacaklı Transituar Hes.

 

 

66.253,42

25.412,24

 

 

 

 

 

 

 

V-KAR

 

 

 

 

48.415.265,58

 

 

 

 

 

1.064.259.137,58

 

 

 

 

 

1.064.259.137,58

 

 

  

KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2004 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF

(Milyon TL)

 

PASİF

 

Türk Lirası

Yabancı Parası

Türk Lirası

Yabancı  Parası

 

 

Türk Lirası

Yabancı Parası

Türk Parası

Yabancı Parası

 

Açıklama

Hesaplar Tutarı

Hesaplar Tutarı

Hesaplar Top.

Hesaplar Top.

Genel Toplam

Açıklama

Hesaplar Tutarı

Hesaplar Tutarı

Hesaplar Top.

Hesaplar Top.

Genel Toplam

I- DÖNER DEĞERLER

 

 

 

 

673.968.044

I - ÖZKAYNAKLAR

 

 

 

 

56.871.797

 

 

 

 

 

 

Sermaye

 

 

20.000.000

 

 

Kasa

 

 

17.218

44.095.650

 

 

 

 

 

 

 

Altın

 

 

0

503.981

 

İhtiyatlar

 

 

21.224.659

 

 

Menkul Değerler Cüzdanı

 

 

262.973.161

73.618.120

 

 

 

 

 

 

 

Bankalar Nezdindeki  Mev.

 

 

48.272.612

161.234.001

 

Karşılıklar

 

 

15.647.138

 

 

Hariçteki Muhabirler

 

 

0

83.253.301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- YABANCI KAYNAKLAR

 

 

 

 

811.898.497

 

 

 

 

 

 

A- Kamu Sek.Mevd.

 

 

7.387.126

72.349.516

 

II- DURAN DEĞERLER

 

 

 

 

375.199

     a- Hazine Mevduatı

7.384.111

3.799.561

 

 

 

Gayri Menkuller

 

 

346

 

 

     b- Gen.Bütçe.İda.

2.998

68.549.955

 

 

 

Demirbaşlar

 

 

374.853

 

 

     c- Katma Büt.İda.

17

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- KREDİLER

 

 

 

 

69.183.557

B- Bankacılık Sektörü Mev.

 

 

293.727.136

416.484.694

 

A- Kamu Sektörü

 

 

67.172.289

937.846

 

     a-Bankalar Mevduatı

159.054.556

224.801.759

 

 

 

     a- Haz.Kıs. Va.Av.

66.805.324

 

 

 

 

     b- Mev.Munz.Karş.

134.672.580

191.669.514

 

 

 

     b- Haz.Kef.Ha.Bo.Üz.Av.

366.965

 

 

 

 

     c-Bloke Paralar

0

13.421

 

 

 

    c-Ha.Ke.Ha.Olmay.Bo.Üz.Av.

 

937.846

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C- Muhtelif Mevduat

 

 

12.991.937

731.470

 

B- Bankacılık Sektörü

 

 

97.259

976.163

 

     a-Kuruluşlar ve Şahıslar Mevd.

178.751

731.470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      b-Diğer Mevd.

12.813.186

0

 

 

 

     a- İhracat

0

335.525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     b- Sanayi

0

173.587

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     c- Küçük Esnaf

97.259

0

 

 

 

D- Fonlar

 

 

3.161.974

5.064.644

 

     d-Eğitim

0

467.051

 

 

 

     a- Mer.Bank.Fon.

56.996

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     b- Hazineye Ait Fonlar

266.895

263.571

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     c- Diğer Fonlar

2.838.083

4.801.073

 

 

 

IV- MUVAKKAT BORÇLULAR

 

 

38.492

0

38.492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V- DİĞER AKTİFLER

 

 

 

 

157.950.510

 

 

 

 

 

 

A- Borçlu Transituar Hes.

 

 

61.289.655

91.580.345

 

III- MUVAKKAT ALACAKLILAR

 

 

20

647

667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-Takipteki Alacaklar

19.732

11.290.023

0

5.080.510

 

IV- DİĞER PASİFLER

 

 

 

 

5.026.020

   Takipteki Alacaklar Karş. (-)

-19.732

-6.209.513

 

 

 

Alacaklı Transituar Hes.

 

 

5.022.650

3.370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-KAR

 

 

 

 

27.718.821

 

 

 

 

 

901.515.802

 

 

 

 

 

901.515.802

 

 

    KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2003 TARİHLİ BİLANÇOSU

          (Milyon TL)

AKTİF

 

 

   

PASİF

Açıklama

Türk Lirası

Hesaplar Tutarı

Yabancı Parası

Hesaplar Tutarı

Türk Lirası

Hesaplar Top.

Yabancı  Parası

Hesaplar Top.

 

Genel Toplam

 

Açıklama

Türk Lirası

Hesaplar Tutarı

Yabancı Parası

Hesaplar Tutarı

Türk Parası

Hesaplar Top.

Yabancı Parası

Hesaplar Top.

 

Genel Toplam

I- DÖNER DEĞERLER

 

 

 

 

515.536.424

I - ÖZKAYNAKLAR

 

 

 

 

49.244.149

 

 

 

 

 

 

Sermaye

 

 

20.000.000

 

 

Kasa

 

 

29.872

31.272.825

 

     Nominal Sermaye

20.000.000

 

 

 

 

Altın

 

 

0

491.163

 

     Ödenmemiş Sermaye

0

 

 

 

 

Menkul Değerler Cüzdanı

 

 

187.596.490

114.862.807

 

İhtiyatlar

 

 

17.699.542

 

 

Bankalar Nezdindeki  Mev.

 

 

30.110.122

132.796.160

 

Karşılıklar

 

 

11.544.607

 

 

Hariçteki Muhabirler

 

 

0

18.376.985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- YABANCI KAYNAKLAR

 

 

 

 

721.302.940

 

 

 

 

 

 

A- Kamu Sek.Mevd.

 

 

5.610.409

57.352.145

 

II- DURAN DEĞERLER

 

 

 

 

354.549

     a- Hazine Mevduatı

5.606.679

2.483.513

 

 

 

Gayri Menkuller

 

 

367

 

 

     b- Gen.Bütçe.İda.

360

54.868.632

 

 

 

Demirbaşlar

 

 

354.182

 

 

     c- Katma Büt.İda.

3.370

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- KREDİLER

 

 

 

 

102.840.978

B- Bankacılık Sektörü Mev.

 

 

285.752.792

358.829.742

 

A- Kamu Sektörü

 

 

67.172.289

0

 

     a-Bankalar Mevduatı

157.848.309

175.916.879

 

 

 

     a- Haz.Kıs. Va.Av.

66.805.324

0

 

 

 

     b- Mev.Munz.Karş.

127.904.483

182.898.905

 

 

 

     b- Haz.Kef.Ha.Bo.Üz.Av.

366.965

0

                                                

 

 

     c-Bloke Paralar

0

13.958

 

 

 

    c-Ha.Ke.Ha.Olmay.Bo.Üz.Av.

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C- Muhtelif Mevduat

 

 

1.411.702

2.259.821

 

B- Bankacılık Sektörü

 

 

619.973

35.048.716

 

     a-Kuruluşlar ve Şahıslar Mevd.

132.735

526.901

 

 

 

     a- Tarım

0

10.187.132

 

 

 

      b-Diğer Mevd.

1.278.967

1.732.920

 

 

 

     b- Ticari

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     c- Sanayi

50.000

355.987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     d- Tasarruf Mev. Sig.Fonu

0

24.345.076

 

 

 

D- Fonlar

 

 

1.815.588

1.353.732

 

     e- Küçük Esnaf

569.973

0

 

 

 

     a- Mer.Bank.Fon.

66.024

0

 

 

 

     f-Eğitim

0

160.521

 

 

 

     b- Hazineye Ait Fonlar

33.850

18.323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     c- Diğer Fonlar

1.715.714

1.335.409

 

 

 

IV- MUVAKKAT BORÇLULAR

 

 

45.382

0

45.382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E- Dış Krediler

 

 

0

6.917.009

 

V- DİĞER AKTİFLER

 

 

 

 

166.040.518

 

 

 

 

 

 

A- Borçlu Transituar Hes.

 

 

53.422.470

106.351.237

 

III- MUVAKKAT ALACAKLILAR

 

 

0

771

771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-Takipteki Alacaklar

19.732

11.394.202

0

6.266.811

 

IV- DİĞER PASİFLER

 

 

 

 

169.523

   Takipteki Alacaklar Karş. (-)

-19.732

-5.127.391

 

 

 

Alacaklı Transituar Hes.

 

 

157.936

11.587

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-KAR

 

 

 

 

14.100.468

 

 

 

 

 

784.817.851

 

 

 

 

 

784.817.851

 

 

    KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2002 TARİHLİ BİLANÇOSU

    (Milyon TL)

AKTİF

 

 

            

 

PASİF

 

Türk Lirası

Hesaplar Tutarı TL

Yabancı Parası

Hesaplar Tutarı TL

Türk Lirası

Hesaplar Top.TL

Yabancı  Parası

Hesaplar Top.TL

Genel Toplam

TL

 

 

Türk Lirası

Hesaplar Tutarı TL

Yabancı Parası

Hesaplar Tutarı TL

Türk Parası

Hesaplar Top.TL

Yabancı Parası

Hesaplar Top.TL

Genel Toplam

TL

I- DÖNER DEĞERLER

 

 

 

 

395.663.615

I - ÖZKAYNAKLAR

 

 

 

 

39.351.355

 

 

 

 

 

 

Sermaye

 

 

14.831.533

 

 

Kasa

 

 

44.202

39.626.824

 

     Nominal Sermaye

20.000.000

 

 

 

 

Altın

 

 

0

478.323

 

     Ödenmemiş Sermaye

-5.168.467

 

 

 

 

Menkul Değerler Cüzdanı

 

 

60.850.200

38.974.677

 

İhtiyatlar

 

 

16.032.290

 

 

Bankkalar Nezdindeki  Mev.

 

 

39.529.929

173.007.286

 

Karşılıklar

 

 

8.487.532

 

 

Hariçteki Muhabirler

 

 

0

43.152.174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- YABANCI KAYNAKLAR

 

 

 

 

623.227.686

 

 

 

 

 

 

A- Kamu Sek.Mevd.

 

 

3.990.180

37.323.979

 

II- DURAN DEĞERLER

 

 

 

 

276.613

     a- Hazine Mevdduatı

3.981.184

797.629

 

 

 

Gayri Menkuller

 

 

388

 

 

     b- Gen.Bütçe.İda.

360

36.526.350

 

 

 

Demirbaşlar

 

 

276.225

 

 

     c- Katma Büt.İda.

8.636

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- KREDİLER

 

 

 

 

121.231.223

B- Bankacılık Sektörü Mev.

 

 

186.401.925

360.931.359

 

A- Kamu Sektörü

 

 

69.240.875

33.009.941

 

     a-Bankalar Mevduatı

88.645.475

198.859.259

 

 

 

     a- Haz.Kıs. Va.Av.

66.805.324

0

 

 

 

     b- Mev.Munz.Karş.

97.756.450

158.614.870

 

 

 

     b- Haz.Kef.Ha.Bo.Üz.Av.

435.551

0

 

 

 

     c-Bloke Paralar

0

3.457.230

 

 

 

    c-Ha.Ke.Ha.Olmay.Bo.Üz.Av.

2.000.000

33.009.941

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C- Muhtelif Mevduat

 

 

13.729.642

2.565.494

 

B- Bankacılık Sektörü

 

 

1.394.967

17.585.440

 

     a-Kuruluşlar ve Şahıslar Mevd.

88.185

541.773

 

 

 

     a- Tarım

0

15.857.304

 

 

 

      b-Diğer Mevd.

13.641.457

2.023.721

 

 

 

     b- Ticari

0

975.213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     c- Sanayi

30.000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     d- İhracat

22.000

0

 

 

 

D- Fonlar

 

 

4.332.325

6.000.676

 

     e- Küçük Esnaf

1.342.967

0

 

 

 

     a- Mer.Bank.Fon.

326.766

0

 

 

 

     f-Eğitim

0

752.923

 

 

 

     b- Hazineye Ait Fonlar

3.279.232

3.075.545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     c- Diğer Fonlar

726.327

2.925.131

 

 

 

IV- MUVAKKAT BORÇLULAR

 

 

36.348

0

36.348

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E- Dış Krediler

 

 

0

7.952.106

 

V- DİĞER AKTİFLER

 

 

 

 

180.632.356

 

 

 

 

 

 

A- Borçlu Transituar Hes.

 

 

42.117.361

129.677.250

 

III- MUVAKKAT ALACAKLILAR

 

 

 

654

654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-Takipteki Alacaklar

19.732

12.625.350

0

8.837.745

 

IV- DİĞER PASİFLER

 

 

 

 

23.422.984

   Takipteki Alacaklar Karş. (-)

-19.732

-3.787.605

 

 

 

Alacaklı Transituar Hes.

 

 

213.472

23.209.512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-KAR

 

 

 

 

11.837.476

 

 

 

 

 

697.840.155

 

 

 

 

 

697.840.155

 

    KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2001 TARİHLİ BİLANÇOSU

                 (Milyon TL)

AKTİF

     

PASİF

 

Türk Lirası

Hesaplar Tutarı TL

Yabancı Parası

Hesaplar Tutarı TL

Türk Lirası

Hesaplar Top.TL

Yabancı  Parası

Hesaplar Top.TL

Genel Toplam

TL

 

Türk Lirası

Hesaplar Tutarı TL

Yabancı Parası

Hesaplar Tutarı TL

Türk Parası

Hesaplar Top.TL

Yabancı Parası

Hesaplar Top.TL

Genel Toplam

TL

I- DÖNER DEĞERLER

 

 

 

 

185.065.928

I - ÖZKAYNAKLAR

 

 

 

 

27.350.940

 

 

 

 

 

 

Sermaye

 

 

2.808.998

 

 

Kasa

 

 

25.519

0

 

     Nominal Sermaye

20.000.000

 

 

 

 

Altın

 

 

340.042

0

 

     Ödenmemiş Sermaye

-17.191.002

 

 

 

 

Menkul Değerler Cüzdanı

 

 

11.947.600

1.299.353

 

İhtiyatlar

 

 

16.032.290

 

 

Bank. Nez. Mev.

 

 

12.768.966

110.108.778

 

Karşılıklar

 

 

8.509.652

 

 

Efektif Deposu

 

 

0

23.721.466

 

 

 

 

 

 

 

Hariçteki Muhabirler

 

 

0

24.854.204

 

II- YABANCI KAYNAKLAR

 

 

 

 

379.539.372

 

 

 

 

 

 

A- Kamu Sek.Mevd.

 

 

7.050.222

16.323.620

 

II- DURAN DEĞERLER

 

 

 

 

167.896

     a- Hazine Mevdduatı

7.045.601

1.687.753

 

 

 

Gayri Menkuller

 

 

409

 

 

     b- Gen.Bütçe.İda.

360

14.635.867

 

 

 

Demirbaşlar

 

 

167.487

 

 

     c- Katma Büt.İda.

4.261

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- KREDİLER

 

 

 

 

99.503.503

B- Bankacılık Sektörü Mev.

 

 

107.797.035

219.357.199

 

A- Kamu Sektörü

 

 

67.240.875

1.529.900

 

     a-Bankalar Mevduatı

54.500.812

97.794.833

 

 

 

     a- Haz.Kıs. Va.Av.

66.805.324

0

 

 

 

     b- Mev.Munz.Karş.

53.296.223

119.087.149

 

 

 

     b- Haz.Kef.Ha.Bo.Üz.Av.

435.551

1.529.900

 

 

 

     c-Bloke Paralar

0

2.475.217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- Bankacılık Sektörü

 

 

1.335.092

18.756.495

 

C- Muhtelif Mevduat

 

 

7.285.999

4.816.350

 

     a- Tarım

0

13.628.544

 

 

 

     a-Kuruluşlar Mevd.

176.512

0

 

 

 

     b- Ticari

0

2.004.743

 

 

 

      b-Şahıslar Mecd.

50.021

4.816.350

 

 

 

     c- Sanayi

45.000

1.550.696

 

 

 

      c-Diğer Mevd.

7.059.466

0

 

 

 

     d- İhracat

22.000

24.978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     e- Küçük Esnaf

1.214.042

0

 

 

 

D- Fonlar

 

 

6.627.725

3.103.965

 

     f- Turizm

0

1.381.984

 

 

 

     a- Mer.Bank.Fon.

1.006.447

0

 

 

 

     g-Eğitim

0

165.550

 

 

 

     b- Hazineye Ait Fonlar

5.276.898

3.054.973

 

 

 

     h-Döv.Teminatları Karş.

54.050

0

 

 

 

     c- Diğer Fonlar

344.380

48.992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-Takipteki Alacaklar

 

 

19.732

10.621.409

 

E- Alınan Dış Krediler

 

 

0

7.177.257

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- MUVAKKAT BORÇLULAR

 

 

37.116

0

37.116

III- MUVAKKAT ALACAKLILAR

 

 

 

520

520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V- DİĞER AKTİFLER

 

 

 

 

134.728.507

IV- DİĞER PASİFLER

 

 

 

 

589.583

Borçlu Transituar Hes.

 

 

20.516.837

114.211.670

 

Alacaklı Transituar Hes.

 

 

589.583

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-KAR

 

 

 

 

12.022.535

 

 

 

 

 

419.502.950

 

 

 

 

 

419.502.950