Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

Mevzuat

Tasfiye Halindeki Bankalar ile Yönetimi ve Denetimi Fona Devredilen Bankalara Ait Alacakların TMSF 'ye Devri Yasası

Poliçeler Yasası

KKTC'de Tedavülde Bulunan Türk Lirasının Yeni Türk Lirasına Dönüştürülmesi Yasası

KKTC Kalkınma Bankası Yasası ( 45 / 1992 Sayılı Yasa ) ( 45 / 1992 Sayılı Yasa 4 Nisan, 2000 Tarih ve 42 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Değişiklikler Eklenerek Yeniden Düzenlenmiştir. )

Banka ve Sigorta İşlemleri Vergi Yasası ( 21 / 1992 Sayılı Yasa )

Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Yasa ( 48 / 1977 Sayılı Yasa )

Katma Değer Vergisi Yasası (47 / 1992 Sayılı Yasa )

Kurumlar Vergisi Yasası ( 41 / 1976 Sayılı Yasa )

Pul Yasası

38/1993 Sayılı Off - Shore Şirketleri Hizmetler Yasası (R.G. 85 31 Ağustos 1993)