Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

Bankacılık Sektörü Kar / Zarar Tablosu - 2020

BANKACILIK SEKTÖRÜ  KAR / ZARAR TABLOSU
PARA BİRİMİ: BİN TL 
  YIL 2020 OCAK ŞUBAT  MART  NİSAN MAYIS   HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL  EKİM KASIM ARALIK
  FAİZ GELİRLERİ :                        
1 Kredilerden Alınan Faizler 214.624 405.742 597.321 802.585 985.596 1.169.993 1.376.446 1.601.482 1.821.069 2.067.182 2.285.614 2.522.039
2 Takipteki Alacaklardan  Alınan Faizler 6.646 8.493 10.853 11.294 11.947 14.336 18.008 20.779 22.724 26.064 33.004 38.573
3 Bankalardan Alınan Faizler 51.712 97.381 142.825 187.306 229.036 262.068 297.989 338.263 385.575 437.826 487.296 546.530
4 Bankalararası Para Piy.İşl.Alınan Faizler 7.263 13.077 17.937 21.821 25.111 28.568 32.652 37.419 44.079 51.734 58.427 65.861
5 KKTC Kalkınma Bankası Tahvillerinden al.Faizler  3.052 5.294 7.854 8.202 9.712 11.782 13.429 15.061 16.653 20.175 21.864 20.641
6 Diğer Menkul Kıymet. Alınan Faizler 6.073 10.381 16.442 23.807 30.348 36.708 43.109 49.863 57.173 64.446 72.565 81.409
7 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
8 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 2.441 4.763 6.923 9.117 9.842 10.761 11.757 13.846 16.747 20.310 23.978 28.366
9 Toplam Faiz Gelirleri (1 den 8 ye) 291.819 545.146 800.170 1.064.147 1.301.607 1.534.231 1.793.405 2.076.728 2.364.035 2.687.752 2.982.763 3.303.434
  FAİZ GİDERLERİ :                        
10 Mevduata Verilen Faizler 138.965 262.197 387.878 507.207 618.008 719.600 829.831 943.161 1.059.403 1.194.346 1.321.902 1.473.117
11 Bankalara Verilen Faizler 20.857 39.599 58.930 68.883 83.017 98.185 117.427 138.933 161.894 185.675 208.269 234.204
12 Bankalararası Para Piy.İşl.Verilen Faizler 25 37 55 74 89 108 151 210 265 360 501 778
13 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
14 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 0 0 0 0 0 1 51 112 193 267 333 402
15 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler 719 1.546 2.927 3.555 3.697 4.126 4.601 4.960 5.451 5.922 6.383 7.304
16 Toplam Faiz Giderleri (10 dan 15 e) 160.566 303.379 449.790 579.719 704.811 822.020 952.061 1.087.376 1.227.206 1.386.570 1.537.388 1.715.831
17 Net Faiz Geliri (Gideri)  (9-16) 131.253 241.767 350.380 484.428 596.796 712.211 841.344 989.352 1.136.829 1.301.182 1.445.375 1.587.603
18 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu 3.372 33.744 47.267 55.902 63.701 67.233 68.412 71.031 93.758 107.833 115.697 167.939
19 Krediler Genel Provizyonu 6.578 13.860 19.455 26.783 29.132 38.125 46.253 57.598 64.153 77.044 81.251 82.689
20 Prov. Sonrası. Net Faiz Geliri (Gideri) [17-(18+19)] 121.303 194.163 283.658 401.743 503.963 606.853 726.679 860.723 978.918 1.116.305 1.248.427 1.336.975
  FAİZ DIŞI GELİRLER :                        
21 Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar 11.786 21.996 29.447 32.867 38.502 50.408 62.303 70.481 80.993 89.398 98.229 112.112
22 İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Kâr Payları 0 0 0 0 1.633 2.721 4.397 4.814 4.814 6.149 5.402 5.561
23 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 35.805 66.047 88.086 102.934 121.349 147.670 182.736 213.307 243.306 276.420 308.882 349.184
24 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler 123 415 416 6.550 6.572 6.888 6.985 7.040 10.963 11.480 6.682 12.682
25 Diğer Faiz Dışı Gelirler 13.241 22.970 35.953 43.259 51.938 72.368 81.040 92.467 105.591 118.601 134.287 157.223
26 Toplam Faiz Dışı Gelirler (21 den 25 e) 60.955 111.428 153.902 185.610 219.994 280.055 337.461 388.109 445.667 502.048 553.482 636.762
  FAİZ DIŞI GİDERLER :                        
27 Personel Giderleri 37.687 76.581 114.295 158.959 199.152 236.808 276.921 314.900 353.385 391.758 431.683 486.943
28 Kıdem Tazminatı Provizyonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Men. Değ., İştrk., B.Ort.ve B. Men. Değ. Değ. Az. Prov. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446 309
30 Diğer Provizyonlar 1.966 2.781 3.386 4.419 3.373 3.891 3.339 3.684 4.099 7.413 4.672 2.348
31 Verilen Ücret ve Komisyonlar 9.982 18.999 26.121 31.033 37.856 46.151 54.552 63.552 72.119 81.093 91.236 119.287
32 Amortisman Giderleri 3.000 5.966 8.505 11.366 14.664 17.257 20.482 24.157 27.759 30.996 35.103 41.077
33 Vergi, Resim, Harç ve Fonlar 1.027 2.483 2.911 3.248 3.815 4.505 5.013 5.635 6.577 9.208 10.160 11.167
34 Diğer Faiz Dışı Giderler 34.616 84.449 122.933 167.131 206.262 249.110 292.769 325.656 362.355 401.683 442.719 493.357
35 Toplam Faiz Dışı Giderler (27 den 34 e) 88.278 191.259 278.151 376.156 465.122 557.722 653.076 737.584 826.294 922.151 1.016.019 1.154.488
  DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER (GİDERLER)                        
36 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârları (Zararları) (Net) 169 426 458 1.071 1.388 1.894 2.217 3.791 4.348 4.864 5.329 6.162
37 Kambiyo Kârları (Zararları) (Net) 12.617 37.656 79.903 79.340 90.814 101.386 59.238 36.427 74.523 67.338 69.465 70.528
38 Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (36 dan 38 e) 12.786 38.082 80.361 80.411 92.202 103.280 61.455 40.218 78.871 72.202 74.794 76.690
40 Vergi Öncesi Kâr (Zarar)  [(20+26+39)-35] 106.766 152.414 239.770 291.608 351.037 432.466 472.519 551.466 677.162 768.404 860.684 895.939
41 Vergi Provizyonu 26.423 39.363 56.345 68.346 83.700 103.311 122.637 144.355 164.174 185.492 211.761 224.761
42 Dönem Net Kârı (Zararı)  (40-41) 80.343 113.051 183.425 223.262 267.337 329.155 349.882 407.111 512.988 582.912 648.923 671.178