Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

Tasfiye Halindeki Bankalar ile Yönetimi ve Denetimi Fona Devredilen Bankalara Ait Alacakların TMSF 'ye Devri Yasası