Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

45 / 2011 Sayılı KKTC Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası 5(6) Maddesi Altında Çıkarılan "Borç Yönetim Komitesi Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü"