Tel: 611 5000
Ana Sayfa

41 / 2008 Sayılı Yasanın Madde 14 Altında Uluslararası Bankacılık Birimleri'nin Demirbaş ve Sabit Varlıklarını Devretmeleri ile İlgili Esaslar Hakkında Tebliğ (R.G.47 04.03.2009)