Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

39 / 2001 Sayılı Yasanın 33. Maddesi Altında Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ