Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

14 / 2000 Sayılı Yasanın 33 ( 2 ). Maddesi Uyarınca Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği