Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

39 / 2001 Sayılı Yasanın 33. Maddesi Uyarınca Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği ( 09 Ağustos 2007 Tarihli ve 144 Sayılı Resmi Gazete )