Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

Sektör Kredileri İle İlgili Bilgilendirme

Ocak 2010

SEKTÖR KREDİLERİ

     Risk Merkezi, 41/2001 Sayılı Merkez Bankası Yasası'nın 30'uncu maddesi uyarınca Bankamız nezdinde kurulmuş olup, Sektör Kredileri'ni oluşturan Bankalar ve Kurumlar ile sürdürülmekte olan kredi limit ve risklerine ilişkin bilgi değişimini sağlamaktadır.

    Sektör Kredileri, 39/2001 Sayılı KKTC Bankalar Yasası altında faaliyette bulunan banka kredilerini, KKTC Kalkınma Bankası ve TMSFİF bünyesindeki banka kredileri ile tasfiye halindeki bankalardan Fon’a temlik alınan kredileri kapsamaktadır.

    Bankalar ile kurumlar tarafından Bankamızdaki Risk Merkezi’ne aylık bazda bildirilen müşterilerine ait kredi ve risk bilgileri konsolide edilerek, bankaların müşterileri ile ilgili kredi kararlarının alınması aşamasında önemli bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır.

    Risk İşlemleri Talimatı'na göre değişime konu bilgiler, aşağıdaki gibi dört ayrı şekilde yapılmaktadır.

    l) Firma Bazında Bildirimler; Bankalarca firmalara kullandırılan, kredi limit veya riskleri toplamı 5.000 TL fevkindeki kredi ve fonlar.(Firmaların bankalar aracılığıyla yurtdışından sağladıkları krediler dâhil.)

    2) Gerçek Kişi Bildirimleri; Bankalarca gerçek kişilere kullandırılan, kredi limit veya riskleri toplamı 2.000 TL fevkindeki kredi ve fonlar.

    3) Negatif Nitelikli Gerçek Kişi Bildirimleri; Gerçek kişilere ait, 2.000 TL altındaki bireysel krediler ve kredi kartları bakiyeleri (28 Ocak 2002 tarih, 11 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Kredileri ile Diğer Alacaklarının Nitelikleri ve Karşılıklar" ,Tebliği esaslarına göre III. , IV. ve V. gruplarda sınıflanan gerçek kişi kredileri için karşılık ayrılmadan önceki brüt değer dikkate alınarak isim bazında yapılan bildirimlerdir)

    4) Global Bazdaki Bildirimler; Bankalarca kullandırılan, kredi limit veya riskleri toplamı 5.000 TL altındaki Firma kredileri, 2.000 TL altındaki Gerçek Kişi kredileri (negatif nitelikli gerçek kişi kredileri hariç) ve Yurt Dışında Yerleşik Gerçek ve Tüzel Kişilere kullandırılan kredi/fonlar toplamından oluşmaktadır.

    Global bazdaki bildirimler, diğer bildirimlerle birleştirilerek raporlama amaçlı kullanılmaktadır.

    Yayımlanan tablolarda yer alan "Nakdi Krediler", "Gayrinakdi Krediler" ve "Tasfiye Olunacak Krediler", yapılan bildirimler esas alınarak hazırlanmış olup, geçici rakamlardır.

 

 

 

Bankacılık Hizmetleri Müdürlüğü