Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Mevduat,Yasal Karşılık ve Reeskont Kredi Faiz Oranları

                                                                                                 KKTC MERKEZ BANKASI

                                                                                              YÖNETİM KURULU KARARI

 

Karar Tarihi:   24 Aralık 2020 

Karar Sayısı:  1168

 

 41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası’nın

    1.  11(1) ve 23(3) maddeleri uyarınca;

    

     a) KKTC Merkez Bankası nezdindeki özel ve tüzel kişiler ile bankaların faize tabi Türk Parası mevduat hesaplarına, vadelerine bakılmaksızın aşağıdaki faiz oranının uygulanmasına,

      

                      Türk Lirası

                         % 13,75

 

  b) KKTC Merkez Bankası nezdindeki Türk Parası yasal karşılık hesaplarına aşağıdaki faiz oranının uygulanmasına,

                   Türk Lirası

                      % 8,00                

 

    2.     11(1) ve 31 (1) (A)  (B)  (C) maddelerinde öngörülen sürelere uygun olarak, kredi türlerine göre Türk Parası reeskont, iskonto ve avans işlemlerinde aşağıdaki yıllık faiz oranlarının uygulanmasına,

 

I

Genel Olarak;

Türk Lirası

 

(a)Ticari Krediler

%20,00

II

Kontrollu Krediler;

 

A)

(a)Sanayi Kredileri

% 17,25

 

(b) İhracat Kredileri

% 17,25

 

(c)  Turizm Kredileri

% 17,25

 

(d)  Eğitim Kredileri

% 17,25

 

(e)  Tarım Kredileri

% 17,25

B)

K.Esnaf Kredileri

% 16,25

III

Döviz Mukabili Avans

% 16,50

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. 20 Kasım 2020 tarih ve 214 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 19 Kasım 2020 tarih ve 1158 sayılı kararın  yürürlükten kaldırılmasına, 

  4. Bu kararın 25 Aralık 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine,

 

karar verilmiştir.