Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Mevduat,Yasal Karşılık ve Reeskont Kredi Faiz Oranları

                                                                                                KKTC MERKEZ BANKASI

                                                                                              YÖNETİM KURULU KARARI

 

Karar Tarihi:   20 Şubat 2020 

Karar Sayısı:  1081

 

KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası’nın

    1. 11(1) ve 23(3) maddeleri uyarınca;

    

     a) KKTC Merkez Bankası nezdindeki özel ve tüzel kişiler ile bankaların faize tabi Türk Parası mevduat hesaplarına, vadelerine bakılmaksızın aşağıdaki faiz oranının uygulanmasına,

      

                      Türk Lirası

                         % 6,50

 

  b) KKTC Merkez Bankası nezdindeki Türk Parası yasal karşılık hesaplarına aşağıdaki faiz oranının uygulanmasına,

                   Türk Lirası

                      % 2,25                

 

    2.     11(1) ve 31 (1) (A)  (B)  (C) maddelerinde öngörülen sürelere uygun olarak, kredi türlerine göre Türk Parası reeskont, iskonto ve avans işlemlerinde aşağıdaki yıllık faiz oranlarının uygulanmasına,

 

I

Genel Olarak;

Türk Lirası

 

(a)Ticari Krediler

%12,25

II

Kontrollu Krediler;

 

A)

(a)Sanayi Kredileri

% 9,25

 

(b) İhracat Kredileri

% 9,25

 

(c)  Turizm Kredileri

% 9,25

 

(d)  Eğitim Kredileri

% 9,25

 

(e)  Tarım Kredileri

% 9,25

B)

K.Esnaf Kredileri

% 8,25

III

Döviz Mukabili Avans

% 9,75

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.   20 Ocak 2020 tarih ve 12 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 17 Ocak 2020 tarih ve 1076 sayılı kararın 1’inci maddesinde yer alan Türk Lirası’na ilişkin faiz oranı ile 2. maddesinin  yürürlükten kaldırılmasına, 

 

   4. 16 Aralık 2019 tarih ve 178 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 13 Aralık 2019 tarih ve 1069 sayılı kararın  2’inci maddesinde yer alan Türk Lirası’na ilişkin yasal karşılık faiz oranının yürürlükten kaldırılmasına,

 

   5. Bu kararın 24 Şubat 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine,

 

karar verilmiştir.