Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Mevduat ve Reeskont Kredi Faiz Oranları

                                                                                       

                                                                                               KKTC MERKEZ BANKASI

                                                                                              YÖNETİM KURULU KARARI

 

Karar Tarihi:   17 Ocak 2020 

Karar Sayısı:  1076

 2  

KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası’nın 11(1) maddesi uyarınca;

 

1. KKTC Merkez Bankası nezdindeki özel ve tüzel kişiler ile bankaların faize tabi Türk Parası ve Yabancı Para mevduat hesaplarına, vadelerine bakılmaksızın aşağıdaki faiz oranlarının uygulanmasına,

 

Türk Lirası

ABD Doları

Euro

İngiliz Sterlini

 

  % 6,75

  % 0,50

  % 0,05

  % 0,125

 

                                                                          

   2. KKTC Merkez Bankası Yasası’nın 31 (1) (A)  (B) ve (C) maddesinde öngörülen sürelere uygun olarak, kredi türlerine göre Türk Parası reeskont ve avans işlemlerinde aşağıdaki yıllık faiz oranlarının uygulanmasına,

I

Genel Olarak;

Türk Lirası

 

 

 

 

(a)Ticari Krediler

%12,50

 

 

 

II

Kontrollu Krediler;

 

 

 

 

A)

(a)Sanayi Kredileri

% 9,50

 

 

 

 

(b) İhracat Kredileri

% 9,50

 

 

 

 

(c)  Turizm Kredileri

% 9,50

 

 

 

 

(d)  Eğitim Kredileri

% 9,50

 

 

 

 

(e)  Tarım Kredileri

% 9,50

 

 

 

B)

K.Esnaf Kredileri

% 8,50

 

 

 

III

Döviz Mukabili Avans

% 10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 16 Aralık 2019 tarih ve 178 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 13 Aralık 2019 tarih ve 1069 sayılı kararın 1’inci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına,

 

4.16 Aralık 2019 tarih ve 178 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 13 Aralık 2019 tarih ve 1070 sayılı kararın yürürlükten kaldırılmasına,

                                                                    

5.Bu kararın 20 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine,

 

 

karar vermiştir.