Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Mevduat ve Yasal Karşılık Faiz Oranları

                                                                                               KKTC MERKEZ BANKASI

                                                                                              YÖNETİM KURULU KARARI

 

Karar Tarihi:   25 Ekim 2019

Karar Sayısı:  1059

 

      KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası’nın 11(1) ve 23(3)  maddeleri uyarınca, 

 

  1. KKTC Merkez Bankası nezdindeki özel ve tüzel kişiler ile bankaların faize tabi Türk Parası mevduat hesaplarına, vadelerine bakılmaksızın aşağıdaki faiz
    oranının uygulanmasına,

 

                        Türk Lirası

                               % 8,50

 

                                                              

 

      2. KKTC Merkez Bankası nezdindeki Türk Parası yasal karşılık hesaplarına aşağıdaki faiz oranının uygulanmasına,

                        Türk Lirası

                              % 3,25

 

      3. 16 Eylül 2019 tarih ve 128 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 12 Eylül 2019 tarih ve 1054 sayılı kararın, Türk Lirası’na ilişkin hükümlerinin yürürlükten kaldırılmasına, 

 

     

     4. Bu kararın 28 Ekim 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine,

 

 

karar vermiştir.