Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Reeskont Kredi Faiz Oranları

                                                                                                KKTC MERKEZ BANKASI

                                                                                              YÖNETİM KURULU KARARI

 

Karar Tarihi:   25 Ekim  2019 

Karar Sayısı:  1060

 

      KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası’nın 11(1) maddesi uyarınca;

 

  1. 31 (1) (A)(B) ve (C) maddesinde öngörülen sürelere uygun olarak, kredi türlerine göre Türk Parası reeskont ve avans işlemlerinde aşağıdaki yıllık faiz
    oranlarının uygulanmasına,

 

I

Genel Olarak;

Türk Lirası

 

 

 

 

(a)Ticari Krediler

%15,00

 

 

 

II

Kontrollu Krediler;

 

 

 

 

A)

(a)Sanayi Kredileri

%12,00

 

 

 

 

(b) İhracat Kredileri

%12,00

 

 

 

 

(c)  Turizm Kredileri

%12,00

 

 

 

 

(d)  Eğitim Kredileri

%12,00

 

 

 

 

(e)  Tarım Kredileri

%12,00

 

 

 

B)

K.Esnaf Kredileri

%11,00

 

 

 

III

Döviz Mukabili Avans

%11,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2. 16 Eylül 2019 tarih ve 128 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 12 Eylül 2019 tarih ve 1055 sayılı Merkez Bankası Yönetim Kurulu Kararı'nın yürürlükten kaldırılmasına,

 

    3. Bu kararın, 28 Ekim  2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine,

 

 karar vermiştir.16