Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Mevduat ve Yasal Karşılık Faiz Oranları

                                 

                                                                                               KKTC MERKEZ BANKASI

                                                                                              YÖNETİM KURULU KARARI

 

Karar Tarihi:   04 Haziran 2018 

Karar Sayısı:  998

 24 Şubat

 

      KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası’nın 11(1) ve 23(3)  maddeleri uyarınca, 

 

  1. KKTC Merkez Bankası nezdindeki özel ve tüzel kişiler ile bankaların faize tabi Türk Parası mevduat hesaplarına, vadelerine bakılmaksızın
    aşağıdaki faiz oranının uygulanmasına,

 

                                                                             Türk Lirası

 

                                                                                       % 11,00

 

       2. KKTC Merkez Bankası nezdindeki Türk Parası yasal karşılık hesaplarına aşağıdaki  faiz oranının uygulanmasına,

 

                                                                             Türk Lirası

 

                                                                                       % 7,50

               

         3. 03 Nisan 2017 tarih ve 61 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, 23 Mart 2017 tarih ve 947 sayılı kararın, Türk Lirası’na ilişkin hükümlerinin yürürlükten kaldırılmasına,

 

 

         4.  31 Ocak 2018 tarih ve 9 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 25 Ocak 2018 tarih ve 979 sayılı kararın, Türk Lirası’na ilişkin hükümlerinin yürürlükten kaldırılmasına,

 

 

         5. Bu kararın 05 Haziran 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine, 

 

         karar vermiştir.