Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

39 / 2001 Sayılı Yasanın 33. Maddesi Uyarınca Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında (Değişiklik) Tebliği ( 12 Ocak 2015 Tarihli ve 06 Sayılı Resmi Gazete )