Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Yasal Karşılıklara Uygulanan Cezai Faiz Oranları ( 28 Ekim 2005 Tarih ve 571 Sayılı Kararın 7. Maddesi ) (R.G.195 10.11.2005)