Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

Staj

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI

STAJ UYGULAMA ESASLARI

Genel Bilgiler:

Bankamızda Staj Programı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde örgün eğitim yapan üniversitelerin;

 • 3. sınıftan 4. sınıfa geçmiş öğrencileri için Yaz (Haziran-Eylül) Döneminde
 • 4. sınıf öğrencileri için Kış (Ocak-Şubat) Döneminde açılmaktadır.
 • Programa KKTC Üniversitelerinde örgün eğitim yapan öğrenciler ile yurtdışında öğrenim gören KKTC vatandaşı öğrenciler kabul edilir.

 

Üniversitelerin Bankamız işlevleri ile ilgili;

 • İşletme
 • İktisat
 • İstatistik
 • Maliye
 • İşletme Mühendisliği
 • Bankacılık-Finans
 • Endüstri Mühendisliği
 • Muhasebe
 • Uluslararası Finans

bölümü öğrencileri;

 

 Staj programı kapsamında, Bankamızın ilgili birimlerinde 4-6 hafta süreli staj programına katılabilir.

 1 ve2. sınıf öğrencileri, lisansüstü eğitim yapanlar, mezunlar, açık öğretim/uzaktan eğitim öğrencileri programa kabul edilmez.

 Öğrenciler programa bir kez katılabilir.

Başvuru Bilgileri:

 

 • Başvurular internet üzerinden yapılır. Şahsen veya telefon ile yapılan başvurular kabul edilmez.
 • Başvuru yapılabilmesi için adayın tüm dönemlerinin not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 veya 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.
 • Yerleştirme işlemi, not ortalaması ve tarih tercihleri esas alınarak yapılır.
 • Tercih edilen tarihteki kontenjan dolduğunda, adaylar yine sistem tarafından otomatik olarak ve not ortalamasına göre sıralı bir şekilde yedek listesine alınır.
 • Başvuru dönemi sona erdikten sonra, programa yerleştirilenlere kabul edildiklerini ve belgelerini teslim edecekleri tarih aralığını, yerleştirilemeyenlere ise hangi birim ve tarih için yedek listesinde olduklarını belirten bir elektronik posta gönderilir.
 • Zorunlu Staja kabul edilen adaylar sonradan tarih değişikliği yapamaz.

 

Başvurusu kabul edilen adaylardan istenecek belgeler:

 

 • Okuldan onaylı Staj Başvuru Formu
 • Öğrenci belgesi
 • Not döküm belgesi (transkript)
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Kimlik Kartı veya pasaport süreti
 • Öğrenim gördüğü üniversitesinin bağlı olduğu dekanlığının yazısı
 • Belgelerin teslimi sadece elden ve aşağıdaki yazışma adresine yapılır.
 • Teslim edilen belgeler incelendiğinde başvuru sırasında beyan edilen bilgilerle tutarsızlık olması durumunda, adayın başvurusu geçersiz sayılır ve belgeler iade edilmez. Başvurusu geçersiz sayılan adayların yerine, yedek adaylara kendileri için yerleştirme işlemi yapıldığı ve belgelerini teslim etmeleri gereken tarih bilgisi elektronik posta ile bildirilir.

Yazışma Adresi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Merkez Bankası

Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü

Bedrettin Demirel Caddesi Lefkoşa

 

Telefon: 6115000

 

Staj Başvuru Formu için tıklayın