Merkez Bankası

Duyurular

11/05/2015 11 Mayıs 2015 Tarihli Merkez Bankası Senedi İhale Sonuçları Duyurusu Merkez Bankası Senet Duyuruları
07/05/2015 11 Mayıs 2015 Tarihinde Yapılacak Olan Merkez Bankası Senedi İhale Duyurusu Merkez Bankası Senet Duyuruları
05/05/2015 Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yeni İnternet Sayfası Açıldı Genel Duyurular
29/04/2015 Başkan Dr. Bilal San’ın 29.04.2015 tarihinde Lefke Avrupa Üniversitesi’nde yaptığı “Bankacılıkta Risk Yönetimi ve KKTC Bankacılık Sektörü” konulu sunum Genel Duyurular
29/04/2015 KKTC Merkez Bankası 2014 Yıllık Raporu Yayımlandı Basın Açıklamaları
22/04/2015 Bankalarda Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşlar Hakkında Duyuru Genel Duyurular
13/04/2015 13 Nisan 2015 Tarihli Merkez Bankası Senedi İhale Sonuçları Duyurusu Merkez Bankası Senet Duyuruları
13/04/2015 39 / 2001 Sayılı Yasanın 40. Maddesi Altında Bankaların Birleşme ve Devir Tebliği Yayımlandı Mevzuat Duyuruları
09/04/2015 13 Nisan 2015 Tarihinde Yapılacak Olan Merkez Bankası Senedi İhale Duyurusu Merkez Bankası Senet Duyuruları
08/04/2015 Bilgi Güvenliği Politikası Genelgesi yayımlandı Mevzuat Duyuruları
08/04/2015 Sızma Testleri Genelgesi yayımlandı Mevzuat Duyuruları
06/04/2015 06 Nisan 2015 Tarihli Merkez Bankası Senedi İhale Sonuçları Duyurusu Merkez Bankası Senet Duyuruları
03/04/2015 58/2014 Sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası”, Kredi Kartları Azami Aylık Akdi ve Azami Aylık Gecikme Faiz Oranları İle İlgili Duyuru Genel Duyurular
02/04/2015 06 Nisan 2015 Tarihinde Yapılacak Olan Merkez Bankası Senedi İhale Duyurusu Merkez Bankası Senet Duyuruları
02/04/2015 Kredi Kartları Azami Faiz Oranları ile İlgili Basın Duyurusu Basın Açıklamaları
19/03/2015 Taşınmaz Mal Satış İlanı Genel Duyurular
19/03/2015 Taşınmaz Mal Satışına İlişkin Teklif Tablosu Genel Duyurular
02/03/2015 02 Mart 2015 Tarihli Merkez Bankası Senedi İhale Sonuçları Duyurusu Merkez Bankası Senet Duyuruları
27/02/2015 KKTC Merkez Bankası Bülten’nin 2014 - IV. Sayısı Yayımlandı Basın Açıklamaları
26/02/2015 Yeni İnternet Sayfası Hakkında Basın Açıklaması Basın Açıklamaları