Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

Zaman Aşımına Uğrayan Mevduatla İlgili Duyuru (30 Temmuz 2021 Tarih - 167 Sayılı Resmi Gazete)

17 Kasım 2017 tarih ve 62/2017 sayılı Bankacılık Yasası’nın 36.(1) (C) maddesinde düzenlenmiş mevduat, emanet ve alacaklarla ilgili hüküm gereği 10 yıllık süre içerisinde aranmayıp zaman aşımına uğramış ve bankalar tarafından, Bankamıza gönderilen ekteki mevduat listesi 30 Temmuz 2021 tarih ve 167 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
 
Yasa gereği Resmi Gazete ilanından itibaren bir yıl içerisinde sahipleri tarafından aranmayan mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu’na devredilmektedir. Hak sahiplerinin, süresinde Merkez Bankası’na müracaat etmeleri halinde mevduatları ödenebilecektir.