Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Dr. Çiğdem Koğar

2010 yılı sonunda KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu’na Üye olarak atanan ve halen bu görevi sürdüren Dr. Çiğdem Koğar  30 yılı aşan Merkez Bankacılığı kariyerine ODTÜ İktisat bölümünden mezun olduktan sonra başlamıştır. Dr. Koğar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma Genel Müdürlüğü’ndeki görevinden sonra 1999-2001 yıllarında Paris’te OECD Ekonomi Bölümü Türkiye/İtalya Masası’nda çalışmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na dönüşünde Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü Mali Sektör Değerlendirme Müdürlüğü’ne Müdür olarak atanan Dr. Koğar, 2005-2014 yıllarında söz konusu Birimde Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak bankacılık ve makro-ihtiyati düzenlemeler, bankacılık sektörü analiz ve stres testleri, finansal istikrar çalışmaları, Finansal İstikrar Raporunun hazırlanması, zorunlu karşılıklar, Finansal İstikrar Komitesi, BDDK veri-bilgi koordinasyonu, G20, Financial Stability Board (FSB), Basel Committee çalışma ve düzenlemeleri, Risk Merkezi çalışmaları, Risk Merkezi’nin Türkiye Bankalar Birliği’ne devri, Kambiyo Mevzuatı, TCMB Reeskont Kredileri, Ödeme Sistemleri Kanunu’nun hazırlanması, ödeme sistemi araçları ile takas işlemlerinden sorumlu olmuş ve Bankalararası Çek Takası Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür.

2014-2019 yılları arasında TCMB Londra Temsilcisi ve T.C. Londra Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri olarak görev yapmıştır. KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine ilave olarak 2020 yılı başından itibaren TCMB’de Danışman olarak görevini yürüten Dr. Koğar, ekonomi alanındaki Yüksek Lisans derecesini ABD/Boston College’dan, Doktora Derecesini ODTÜ Ekonomi bölümümden almıştır. Para ve maliye politikalarına ilişkin makaleleri bulunan Dr. Koğar Bilkent ve ODTÜ’de dersler vermiştir.